ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 
УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 
 
За учебната 2021/2022 година 143. ОУ "Георги Бенковски" ще приеме 96 ученици, разпределени в 4 паралелки с разширено изучаване на български език и литература, математика и 2 часа допълнителна подготовка по английски език.
 
 
Заявяването за участие и класирането в 143. ОУ "Георги Бенковски"става чрез централизирана електронна система на Столична община, 
като местата за прием и прилежащият район на училището ще бъдат видими в системата на 19 април 2021 година.