Проекти

Клуб "Аз уча английски език" 2013/2014

01.05.2016

Клуб "Аз уча английски език" 2013/2014

Клуб "Аз уча английски език" Ръководител: Лили Рангелова

Прочетете повече
Клуб "Към изкуството - чрез игра" - Нинова

09.05.2016

Клуб "Към изкуството - чрез игра" - Нинова

Клуб "Към изкуството - чрез игра" Ръководител: Бойка Нинова

Прочетете повече
Клуб "Традиции и обичаи на моя народ"  - Иванова

13.05.2016

Клуб "Традиции и обичаи на моя народ" - Иванова

Клуб "Традиции и обичаи на моя народ" Ръководител: Наташа Иванова

Прочетете повече
Нов проект

01.01.2016

Нов проект

От 01.01.16 г. до края на учебната 2016/2017 г. в 143 ОУ „Георги Бенковски“ стартира изпълнението на Дейност 2.„Осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение“ по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“.

Прочетете повече