Клуб "Традиции и обичаи на моя народ" - Йорданова

13.05.2016

Клуб "Традиции и обичаи на моя народ" - Йорданова

Клуб "Традиции и обичаи на моя народ"

Овладяване на умения за самостоятелно учене и събиране на информация - ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ НА МОЯ НАРОД

Ръководител: Красимира Йорданова

Разгледайте снимките от галерията>>