Клуб "Традиции и обичаи на моя народ" - Лазарова

13.05.2016

Клуб "Традиции и обичаи на моя народ" - Лазарова

Клуб "Традиции и обичаи на моя народ"

Овладяване на умения за самостоятелно учене и събиране на информация - ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ НА МОЯ НАРОД

Ръководител: Мария Лазарова

Разгледайте снимките от галерията: