„Иновативен архитект“

24.05.2022

„Иновативен архитект“
 
         В периода април-май 2022 година се провежда изложение на тема „Иновативен архитект“, свързано с предмета Технологии и предприемачество с учител госпожа Милиодора Христова. Тематика се отнася към изучавана област за професиите. Учениците от VI . и VII . клас са изработили макети, влагайки своите теоретични знания, креативност и творчески умения. Всеки един детайл е проектиран самостоятелно и изработен ръчно от децата, съчетавайки различни по вид материали. Целостта на макетите пресъздава способността за умело планиране и съчетаване на всяка една част в пространството. Проектите са изложени във фоайето на 143. ОУ „Георги Бенковски“.