Прилежащи райони

 

 

 

 

ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

Район „Подуяне“

143  ОУ

бул.  „Владимир Вазов“ - от  жп. линия до  ул. „Река Велека“; ул. „Река Велека“ от бул.  „Владимир Вазов“ до №45; ул. „Тодорини  кукли“ от ул. „Река Велека“ до бл.19; ул. „Христаки Павлович“от ул. „Тодорини  кукли“до ул.Царева ливада; ул.Царева ливада до ул. „Александър Екзарх“; ул. „Александър Екзарх“до бул. „Ботевградско  шосе“; бул. „Ботевградско  шосе“ от ул. „Александър Екзарх“ до жп. линия