Приключване на учебната година


 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

                       Съгласно писмо №9105-153/17.05.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката - г-жа Мария Гайдарова, удостоверенията за завършен клас от начален етап следва да се издават в периода от 24.06.2021 г. до 30.06.2021 г. 

                      143. ОУ ще връчва удостоверенията за завършен І, ІІ и ІІІ клас на 24.06.2021 г. от 10.00 часа.

                                                                                                                                                                         

     

                Учебната година за учениците от I до III клас приключва на 31.05.2021 г. /понеделник/.

               В периода от 01.06.2021 г. до 23.06.2021 г. /от 9.00 ч. до 17.00 ч./ в 143. ОУ „Г. Бенковски“  се предлагат организират занимания, които включват:

         -  допълнителни часове за компенсиране на пропуските в усвояването на учебното съдържание;

          -  занимания по интереси;

          -  проектни и творчески дейности;

          -  спортни дейности и др.

            

            Участието на учениците в тези дейности е по желание.

            Ученическият стол и бюфетът ще работят.

            Класните ръководители ще предоставят на желаещите  заявление за участие в организираните занимания.

                                                                                                              


 

   

                      Учебната година за учениците от IV клас приключва на 14.06.2021 г. /понеделник/.

               В периода от 15.06.2021 г. до 30.06.2021 г. /от 13:30 ч. до 17:30 ч./ в 143. ОУ „Г. Бенковски“  се предлагат организират занимания, които включват:

        -  допълнителни часове за компенсиране на пропуските в усвояването на учебното съдържание;

        -  занимания по интереси;

        -  проектни и творчески дейности;

        -  спортни дейности и др.

            

            Участието на учениците в тези дейности е по желание.

            Ученическият бюфет ще работи.

            Класните ръководители ще предоставят на желаещите  заявление за участие в организираните занимания.

За учениците, които посещават групата за целодневна организация на учебния ден, заниманията започват от 09:00 ч. в блок 11.

             

Съгласно писмо №9105-153/17.05.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката - г-жа Мария Гайдарова, удостоверенията за завършен начален етап на основната образователна степен следва да се издават в периода от 01.07.2021 г. до 07.07.2021 г. 

            143. ОУ ще връчва удостоверенията за завършен  начален етап на основната образователна степен на 01.07.2021 г. от 10.00 часа.

                                                                                                                                                                         


 

                                                                                       

                 Учебната година за учениците от V клас приключва на 14.06.2021 г. /понеделник/.

               В периода от 15.06.2021 г. до 30.06.2021 г. /от 13:30 ч. до 17:30 ч./ в 143. ОУ

„Георги Бенковски“  се предлагат организират занимания, които включват:

        -   допълнителни часове за компенсиране  на пропуските в усвояването на учебното съдържание;

        -   занимания по интереси;

        -   проектни и творчески дейности;

        -   спортни дейности и др.

             Участието на учениците в тези дейности е по желание.

            Ученическият бюфет ще работи.

            Класните ръководители ще предоставят на желаещите  заявление за участие в организираните занимания.

                                                                                                                  


 

                  Учебната година за учениците от VI клас приключва на 14.06.2021г. /понеделник/.

               В периода от 15.06.2021 г. до 30.06.2021 г. /от 09:00 ч. до 13:00 ч./ в 143. ОУ

„Георги Бенковски“  се предлагат организират занимания, които включват:

        -   допълнителни часове за компенсиране на пропуските в усвояването на учебното съдържание;

        -   занимания по интереси;

        -   проектни и творчески дейности;

        -  спортни дейности и др.

            

            Участието на учениците в тези дейности е по желание.

            Ученическият бюфет ще работи.

            Класните ръководители ще предоставят на желаещите  заявление за участие в организираните занимания.

                                                                                                                   

    ОТ РЪКОВОДСТВОТО