Приети ученици в първи клас

 

 

 

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”- гр. СОФИЯ,

РАЙОН „ПОДУЯНЕ”, УЛ. ”ТОДОРИНИ КУКЛИ” № 9

тел.: 02 846-51-67; e-mail: ou143@abv.bg

 

Приети ученици

за учебната 2018/2019 година

в първи клас

 

 

             Входящ номер                                              Водещи критерии

1

ПУУП-037/16.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

2

ПУУП-041/16.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

3

ПУУП-044/16.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

4

ПУУП-047/16.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

5

ПУУП-050/16.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

6

ПУУП-051/16.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

7

ПУУП-052/16.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

8

ПУУП-053/16.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

9

ПУУП-060/16.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

10

ПУУП-073/16.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

11

ПУУП-092/16.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

12

ПУУП-094/16.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

13

ПУУП-096/16.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

14

ПУУП-099/16.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

15

ПУУП-108/16.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

16

ПУУП-116/17.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

17

ПУУП-120/17.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

18

ПУУП-131/17.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

19

ПУУП-143/18.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

20

ПУУП-144/18.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

21

ПУУП-162/18.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

22

ПУУП-167/18.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

23

ПУУП-170/18.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

24

ПУУП-176/19.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

25

ПУУП-185/19.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

26

ПУУП-187/20.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

27

ПУУП-192/20.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

28

ПУУП-193/20.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

29

ПУУП-194/20.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

30

ПУУП-211/23.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

31

ПУУП-254/26.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

32

ПУУП-266/30.04.2018 г.

8.1.Първа група

 

33

ПУУП-273/03.05.2018 г.

8.1.Първа група

 

34

ПУУП-276/03.05.2018 г.

8.1.Първа група

 

35

ПУУП-430/16.05.2018 г.

8.1.Първа група

 

36

ПУУП-123/17.04.2018 г.

8.2.Втора група

 

37

ПУУП-106/16.04.2018 г.

8.2.Втора група

 

38

ПУУП-127/17.04.2018 г.

8.2.Втора група

 

39

ПУУП-169/18.04.2018 г.

8.2.Втора група

 

40

ПУУП-172/19.04.2018 г.

8.2.Втора група

 

41

ПУУП-295/14.05.2018 г.

8.2.Втора група

 

42

ПУУП-281/08.05.2018 г.

8.3.Трета група

 

43

ПУУП-033/16.04.2018 г.

8.3.Трета група

 

44

ПУУП-034/16.04.2018 г.

8.3.Трета група

 

45

ПУУП-038/16.04.2018 г.

8.3.Трета група

 

46

ПУУП-045/16.04.2018 г.

8.3.Трета група

 

47

ПУУП-055/16.04.2018 г.

8.3.Трета група

 

48

ПУУП-061/16.04.2018 г.

8.3.Трета група

 

49

ПУУП-107/16.04.2018 г.

8.3.Трета група

 

50

ПУУП-110/16.04.2018 г.

8.3.Трета група

 

51

ПУУП-141/17.04.2018 г.

8.3.Трета група

 

52

ПУУП-156/18.04.2018 г.

8.3.Трета група

 

53

ПУУП-160/18.04.2018 г.

8.3.Трета група

 

54

ПУУП-180/19.04.2018 г.

8.3.Трета група

 

55

ПУУП-215/23.04.2018 г.

8.3.Трета група

 

56

ПУУП-226/24.04.2018 г.

8.3.Трета група

 

57

ПУУП-229/24.04.2018 г.

8.3.Трета група

 

58

ПУУП-232/24.04.2018 г.

8.3.Трета група

 

59

ПУУП-235/24.04.2018 г.

8.3.Трета група

 

60

ПУУП-256/27.04.2018 г.

8.3.Трета група

 

61

ПУУП-257/27.04.2018 г.

8.3.Трета група

 

62

ПУУП-259/27.04.2018 г.

8.3.Трета група

 

63

ПУУП-261/27.04.2018 г.

8.3.Трета група

 

64

ПУУП-262/20.04.2018 г.

8.3.Трета група

 

65

ПУУП-268/02.05.2018 г.

8.3.Трета група

 

66

ПУУП-270/02.05.2018 г.

8.3.Трета група

 

67

ПУУП-288/09.05.2018 г.

8.3.Трета група

 

68

ПУУП-293/11.05.2018 г.

8.3.Трета група

 

69

ПУУП-296/14.05.2018 г.

8.3.Трета група

 

70

ПУУП-218/23.04.2018 г.

8.4.Четвърта група

30 т.

71

ПУУП-075/16.04.2018 г.

8.4.Четвърта група

28 т.

72

ПУУП-059/16.04.2018 г.

8.4.Четвърта група

27 т.

73

ПУУП-066/16.04.2018 г.

8.4.Четвърта група

27 т.

74

ПУУП-067/16.04.2018 г.

8.4.Четвърта група

27 т.

75

ПУУП-142/18.04.2018 г.

8.4.Четвърта група

27 т.

76

ПУУП-188/20.04.2018 г.

8.4.Четвърта група

27 т.

77

ПУУП-246/25.04.2018 г.

8.4.Четвърта група

27 т.

78

ПУУП-278/03.05.2018 г.

8.4.Четвърта група

27 т.

79

ПУУП-102/16.04.2018 г.

8.4.Четвърта група

22 т.

80

ПУУП-113/16.04.2018 г.

8.4.Четвърта група

22 т.

81

ПУУП-132/17.04.2018 г.

8.4.Четвърта група

22 т.

82

ПУУП-243/25.04.2018 г.

8.4.Четвърта група

22 т.

83

ПУУП-277/03.05.2018 г.

8.4.Четвърта група

22 т.

84

ПУУП-048/16.04.2018 г.

8.4.Четвърта група

11 т.

85

ПУУП-231/24.04.2018 г.

8.4.Четвърта група

11 т.

86

ПУУП-233/24.04.2018 г.

8.4.Четвърта група

11 т.

87

ПУУП-290/10.05.2018 г.

8.4.Четвърта група

11 т.

88

ПУУП-207/20.04.2018 г.

8.4.Четвърта група

11 т.

89

ПУУП-043/16.04.2018 г.

8.4.Четвърта група

10 т.

90

ПУУП-068/16.04.2018 г.

8.4.Четвърта група

10 т.

91

ПУУП-150/18.04.2018 г.

8.4.Четвърта група

10 т.

92

ПУУП-195/20.04.2018 г.

8.4.Четвърта група

9 т.

93

ПУУП-299/15.05.2018 г.

8.4.Четвърта група

8 т.

94

ПУУП-171/18.04.2018 г.

8.4.Четвърта група

6 т.

95

ПУУП-210/23.04.2018 г.

8.4.Четвърта група

6 т.

96

ПУУП-304/15.05.2018 г.

8.4.Четвърта група

6 т.

 

Записване на учениците, приети на първо класиране.

от 05.06.2018 г. до 07.06.2018 г. вкл. от 09:00 ч. до 17:00 ч. 

При записването на ученика се представя:

  •       Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група
  •       Копие от акта за раждане
  •       Здравна карта и лична здравно-профилактична карта/ако няма да посещават детската градина/
  •       Заявление за изучаване на учебни предмети във факултативните учебни часове ( изтегля се от сайта на училището - www.143ou.com или се попълва на място)
  •       Оригиналите на документите, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства