Хайде на училище!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, ГОСТИ,

         Тържественото откриване на учебната година в 143. ОУ „Георги Бенковски” ще се проведе само с учениците от I и V клас на 15 септември 2021 година от 10:00 часа.

 Останалите ученици ще имат час на класа, както следва:

- II и IV клас – от 11:30 часа

- III, VI и VII клас – от 12:30 часа

 

В часа на класа учениците ще получат:

- учебната програма с дневен режим

- безплатните учебници за съответния клас

- инструктаж за работа в извънредна ситуация

 

Учебните занятия ще започнат присъствено при спазване на строги противоепидемични мерки. Приканваме учениците да се отнасят към всички изисквания съзнателно и отговорно.

НА ДОБЪР ЧАС!

                                    ОТ РЪКОВОДСТВОТО

                                                               НА 143. ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“