Важно съобщение

 

                             УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

06.02.2020 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/е НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК.

 

През ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК учениците ще бъдат разпределени, както следва:

 

ПЪРВА СМЯНА – ПЪРВИ, ТРЕТИ, ШЕСТИ, СЕДМИ КЛАС И ЦДОУД (занималните) на ВТОРИ И ЧЕТВЪРТИ КЛАС.

 

ВТОРА СМЯНА – ВТОРИ, ЧЕТВЪРТИ ПЕТИ КЛАС И ЦДОУД (занималните) на ПЪРВИ и  ТРЕТИ КЛАС

 

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗАПОЧВАТ:

 

-                     за учениците от ПЪРВИ КЛАС– от 08.00 ч.

 

-                     за учениците от ТРЕТИ, ШЕСТИ и  СЕДМИ КЛАС– от 07.40 ч.

 

ЦДОУД (занималните) започват занятия от 06.02.2020 г. при следното дневно разписание:

 

ЦДОУД (занималните) на ВТОРИ и ЧЕТВЪРТИ КЛАС– от 07.30 до 13.30 ч.

 

ЦДОУД (занималните) на ПЪРВИ и  ТРЕТИ КЛАС - от 12.00 до 18. 00 ч.

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА 06.02.2020 ГОД.