Общински кръг на олимпиадата по биология

 

 

 
 
Район Подуяне
Училище 143 ОУ "Георги Бенковски"
ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ                                                                                                              29.01.2017 год.
І възрастова група - за ученици, които се обучават в VІІ клас
Име, презиме, фамилия на ученика Училище Клас Резултат от общински кръг      Преподавател 
1 Алексия Владиславова Иванова 143 ОУ VІІ В 98,5 В.Георгиева
2 Ирена Евгениева Евгениева 143 ОУ VІІ Г 70.5 В.Георгиева
3 Мартин Йосифов Иванов 143 ОУ VІІ Г 70,0 В.Георгиева
4 Дея Велиславова Алтънова 143 ОУ VІІ Г 69,0 В.Георгиева
5 Виктория Владиславова Цветкова 143 ОУ VІІ В 66.5 В.Георгиева
6 Виктория Викторова Цветанова 143 ОУ VІІ А 61,0 В.Георгиева
7 Ванина Ангелова Николова 143 ОУ VІІ А 56,0 В.Георгиева
8 Ясмин Руменова Цветкова 143 ОУ VІІ В 55.5 В.Георгиева
9 Колю Тодоров Тодоров 143 ОУ VІІ А 53,0 В.Георгиева
10 Александра Данаилова Маринова 143 ОУ VІІ А 52,0 В.Георгиева
11 Михаела Милчева Звездева 143 ОУ VІІ А 52,0 В.Георгиева
12 Зорница Антонова Христова 143 ОУ VІІ А 51.5 В.Георгиева
13 Корнелия Антонова Христова 143 ОУ VІІ А 51,0 В.Георгиева
14 Стефани Петрова Христова 143 ОУ VІІ А 50.5 В.Георгиева
15 Емилия Емилова Георгиева 143 ОУ VІІ Б 49,0 В.Георгиева
16 Фади Зиад Ал-Арбид 143 ОУ VІІ Б 46.5 В.Георгиева
17 Ралица Хрисимова Станишелска 143 ОУ VІІ В 41,0 В.Георгиева
18 Габриела Евтимова Петрова 143 ОУ VІІ А 40,0 В.Георгиева
19 Мария-Магдалена В. Гърмидолова 143 ОУ VІІ Б 32,0 В.Георгиева
20 Мартин Методиев Методиев 143 ОУ VІІ В 30,5 В.Георгиева
21 Мишел Пламенов Марков 143 ОУ VІІ А 27,0 В.Георгиева
22 Цветелина Пламенова Станева 143 ОУ VІІ А 21,0 В.Георгиева

 

 

 
 
Район Подуяне
Училище 143 ОУ "Георги Бенковски"
ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ
Допуснати до областен кръг 
26.02.2017 год.
І възрастова група                                                            учебно съдържание за VІІ клас
Име, презиме, фамилия на ученика Училище Клас Резултат от общински кръг      Преподавател 
1 Алексия Владиславова Иванова 143 ОУ VІІ В 98,5 Вероника Георгиева