Олимпиада по история и цивилизация

 Резултати от общинския кръг на олимпиадата по история и цивилизация - 15.12.2013 г.

 

П Р О Т О К О Л

За явилите се ученици на олимпиадата по История и цивилизация –

Общински кръг  15.12.2013 г. - V; VІ и VІІ клас

 

№ по ред 

Трите имена 

Училище 

Клас 

Учебно съдържание 

 Брой 

точки 

1.

Калоян Веселинов Вукадинов

143 ОУ

5 А

5 клас

70т

 2.

Петър Цветомиров Бончев

143 ОУ

5 А

5 клас

37т

 3.

Калина Александрова Стефанова

143 ОУ

5 А

5 клас

79т

4.

Мартин Ивов Чакъров

143 ОУ

5 А

5 клас

54т

 5.

София Райнова Крачанова

143 ОУ

5 А

5 клас

82т

6.

Георги Владимиров Атанасов

143 ОУ

5 клас

78т

 7.

Алексис Георгиу Фокас

143 ОУ

5 А

5 клас

60т

8.

Цветелина Цветанова Младенова

143 ОУ

5 Б

5 клас

49т

 9.

Далия Антониева Йорданова

143 ОУ

5 Б

5 клас

77т

 10.

Александър Борислав.Керемидчийски

143 ОУ

5 клас

58т

11.

Десислава Красимирова Илиева

143 ОУ

5 Б

5 клас

80т

 12.

Владислав Мартинов Петков

143 ОУ

5 Б

5 клас

67т

13.

Мартин Бойков Петров

143 ОУ

5 В

5 клас

40т

 14.

Яна Захариева Торманова

143 ОУ

5 В

  5 клас

60т

 15.

Радина Веселинова Стоянова

143 ОУ

5 Г

5 клас

78т

16.

Димитър Каменов Стоянов

143 ОУ

 5 Г

5 клас

56т

17.

Димо Иванов Кобаков

143 ОУ

5 Г

5 клас

55 т

 18.

Йоханес Иванов Борисов

143 ОУ

5 Г

5 клас

72т

 19.

Цветелина Иванова Петкова

143 ОУ

6 А

6 клас

29т

20.

Цветелина Мирославова Методиева

143 ОУ

6 А

6 клас

64т

 21.

Енчо Светославов Петров

143 ОУ

6 А

6 клас

75т

22.

Теослав Бориславов Кирков

143 ОУ

6 А

6 клас

50.5т

 23.

Александър Димитров Атмаджов

143 ОУ

6 А

6 клас

59.5т

24.

Елизабет Пламенова Николова

143 ОУ

6 А

6 клас

34т

 25.

Теодора Руменова Иванова

143 ОУ

6 А

6 клас

              72т

 26.

Христо Тихомиров Станчев

143 ОУ

6 А

6 клас

35.5т

 27.

Диана Владимирова Славкова

143 ОУ

6 Б

6 клас

65т

 28.

Борис Борисов Стефанов

143 ОУ

6 Б

6 клас

58т

 29.

Румен Николов Георгиев

143 ОУ

6 Б

6 клас

65т

 30.

Владислав Стоянов Костов

143 ОУ

6 Б

6 клас

37.5т

31.

Григор Людмилов Григоров

143 ОУ

6 Б

6 клас

58т

 32.

Антонина Димитрова Янкова

143 ОУ

6 В

6 клас

62.5т

 33.

Ева Мартинова Гьорева

143 ОУ

6 В

6 клас

54т

34.

Николай Стефанов Камушев

143 ОУ

6 В

6 клас

49.5т

 35.

Гален Илиев Ненов

143 ОУ

6 В

6 клас

41.5т

 36.

Йоанна Цветанова Нешкова

143 ОУ

6 В

6 клас

43т

37.

Анастас Анастасов Цанков

143 ОУ

6 В

6 клас

54т

 38.

Ана Борисова Илиева

143ОУ

6 В

6 клас

65т

39.

Симона Стефанова Василева

143ОУ

6 В

6 клас

57т

40.

Сияна Руменова Георгиева

143 ОУ

6 Г

 6 клас

75т

 41.

Лидия Илианова Патронска

143 ОУ

6 Г

       6 клас

41.5т

 42.

Венелина Василева Миндова

143 ОУ

           6 Г

  6 клас

60.5т

43.

Габриела Константинова Спасова

143 ОУ

6 Г

6 клас

51т

44.

Рая Гордианова Дакова

143 ОУ

6 Г

6 клас

50т

45.

Димитър Митков Копривленски

143 ОУ

6 Г

6 клас

51т

46.

Александър Георгиев Башлиев

143 ОУ

7 Б

7 клас

41т

47.

Мария Ивова Маринкова

143 ОУ

7 Б

7 клас

37.5т

48.

Марио Иванов Савчев

143 ОУ

7 В

7 клас

86т

49.

Мария Бориславова Петкова

143 ОУ

7 Г

7 клас

86т

50.

Антонио Николаев Жиланов

143 ОУ

7 Г

7 клас

33т

 

П Р О Т О К О Л 

 

ЗА КЛАСИРАНИТЕ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ УЧЕНИЦИ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – 15.12.2013 г.

 

 

Трите имена

Училище

клас

брой точки

1.

София Руменова Крачанова

 143 ОУ

82т

2.

Калина Александр.Стефанова

 143 ОУ

79т

3.

Георги Владимиров Атанасов

 143 ОУ

78т

4.

Десислава Красимирова Илиева

 143 ОУ

80т

5.

Радина Веселинова Стоянова

 143 ОУ

78т

6.

Далия Антониева Йорданова

 143ОУ

77т

7.

Сияна Руменова Георгиева

 143ОУ

75т

8.

Енчо Светославов Петров

 143ОУ

75т

9.

Mария Бориславова Петкова

 143ОУ

86т

10.

Марио Иванов Савчев

 143ОУ

86т