Олимпиада по химия и опазване на околната среда

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО И  НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН  ИНСПЕКТОРАТ  ПО  ОБРАЗОВАНИЕТО,  СОФИЯ-ГРАД

 ПРОТОКОЛ

Допуснати ученици до участие в областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда    2014 год.      

І възрастова група - учебно съдържание 7 клас

 

№поред

 

Име, презиме, фамилия на ученика

Училище

Клас

Резултат от общински кръг     

Обучаващ

учител

1

 

Кристиян   Даниелов   Христов

143 ОУ

94,0

И. Дойчинова

2

 

Магдалена   Георгиева   Георгиева

143 ОУ

91,0

И. Дойчинова

3

 

Калоян   Михайлов   Цировски

143 ОУ

89,0

Д. Таскова

4

 

Антонио   Николаев   Жиланов

143 ОУ

88,0

И. Дойчинова

5

 

Владислав   Радославов   Аврамов

143 ОУ

87,0

Д. Таскова

6

 

Дан   Петев   Петров

143 ОУ

83,0

И. Дойчинова

7

 

Кристина   Бориславова   Богданова

143 ОУ

80,0

И. Дойчинова

8

 

Александър   Александров   Петков

143 ОУ

76,0

И. Дойчинова

 

 

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО И  НАУКАТА

 

РЕГИОНАЛЕН  ИНСПЕКТОРАТ  ПО  ОБРАЗОВАНИЕТО,  СОФИЯ-ГРАД

 

 ПРОТОКОЛ

 
 

Резултати на  участниците от общински кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда  12.01.2014 год.    

 

І възрастова група  - ученици изучаващи учебно съдържание 7 клас  

 

 

 

№поред

 

Име, презиме, фамилия на ученика

Училище

Клас

Резултат от общински кръг     

Обучаващ

учител

 

1

 

Калоян   Михайлов   Цировски

143 ОУ

89,0

Д. Таскова

 

2

 

Владислав   Радославов   Аврамов

143 ОУ

87,0

Д. Таскова

 

3

 

Светлин   Пламенов   Босев

143 ОУ

69,5

Д. Таскова

 

4

 

Михаела   Кристиянова   Чомакова

143 ОУ

72,0

Д. Таскова

 

5

 

Лъчезар   Руменов   Ангелов

143 ОУ

68,0

Д. Таскова

 

6

 

Калин   Ангелов   Анакиев

143 ОУ

65,0

Д. Таскова

 

7

 

Кристиян   Даниелов   Христов

143 ОУ

94,0

И. Дойчинова

 

8

 

Дан   Петев   Петров

143 ОУ

83,0

И. Дойчинова

 

9

 

Александър   Александров   Петков

143 ОУ

76,0

И. Дойчинова

 

10

 

Марио   Иванов   Савчев

143 ОУ

65,0

И. Дойчинова

 

11

 

Мариета   Кирилова   Стоянова

143 ОУ

59,0

И. Дойчинова

 

12

 

Магдалена   Георгиева   Георгиева

143 ОУ

91,0

И. Дойчинова

 

13

 

Антонио   Николаев   Жиланов

143 ОУ

88,0

И. Дойчинова

 

14

 

Кристина   Бориславова   Богданова

143 ОУ

80,0

И. Дойчинова

 

15

 

Симона   Светозарова   Станимирова

143 ОУ

71,0

И. Дойчинова

 

16

 

Ванина   Ивова   Хазан

143 ОУ

22,0

И. Дойчинова