Олимпиада по иформатика


                                               СЪОБЩЕНИЕ

 

        На общинския кръг на олимпиадата по информатика, проведена на

05.01.2014 г., ученикът Светлин Емилов Симеонов от ІV А клас показа

отлични резултати в група „Е” – клас ІV и V. От всички четвъртокласници

в София-град само 7 са допуснати до областен кръг, като Светлин е един от тях.