Олимпиада по математика 2021 год.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

     Общинският кръг на олимпиадата по математика за учениците от  IV, V, VI и VІІ клас ще се проведе на 11.12.2021 г. /събота/ от 09:00 часа. Учениците да си носят химикалка, молив, чертожни инструменти.

Продължителността  на олимпиадата е 4 астрономически часа.

Участниците трябва да се явят в 143. ОУ в 08:40 часа.

 

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО