Олимпиада по история и цивилизация

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”,

Р-Н «ПОДУЯНЕ»ГР. СОФИЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА,

ОБЛ. СОФИЯ-ГРАД

ул. „Тодорини кукли” № 9; тел./факс: 02/846-51-67, 846-49-18;

 e-mail: ou143@abv.bg

 

ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ОБЩИНСКИ КРЪГ 16.01.2016 г.

П Р О Т О К ОЛ

 

На явилите се ученици и техните резултати по класове на олимпидата по История и цивилизация – Общински кръг от 16.01.2016 г.

за V; VI и VII клас

 

N по ред

Трите имена

Училище

Клас

Учебно съдържание

Брой точки

 1

 Лиа Байчева

 143. ОУ

VA

V клас

 65,5

 2

 Михаела Василева Георгиева

  143. ОУ

VA

V клас

 71

 3

 Митко Димитров Николов

 143. ОУ

VA

V клас

 38,5

 4

 Калина Костадинова Илиева

  143. ОУ

VБ

V клас

 95

 5

 Калина Радославова Аврамова

 143. ОУ

VБ

V клас

 73

 6

 Моника Пламенова Зафирова

  143. ОУ

VБ

V клас

 72

7

 Паула Цветанова Цветанова

 143. ОУ

VБ

V клас

 72

 8

 Виктор Димитров Димитров

  143. ОУ

VВ

V клас

 65,5

 9

 Вяра Стоянова Андонова

 143. ОУ

VВ

V клас

 80

 10

 Иво Росенов Иванов

  143. ОУ

VВ

V клас

 58

 11

 Камелия Данаилова Петрова

 143. ОУ

VВ

V клас

 78

 12

 Христина Александрова Младенова

  143. ОУ

VВ

V клас

 55

 13

 Мартин Венелинов Кирилов

 143. ОУ

VГ

V клас

 60

 14

 Валентин Христов Георгиев

  143. ОУ

VГ

V клас

 62

 15

 Добрин Пламенов Петров

 143. ОУ

VГ

V клас

 70,5

 16

 Петя Христова Николова

  143. ОУ

VГ

V клас

 78,5

 17

 Александър Маринов Борисов

 143. ОУ

VIA 

VI клас

 52

 18

 Виктория Викторова Цветанова

  143. ОУ

VIA 

VI клас

 60

 19

 Белослава Бориславова Граматикова

 143. ОУ

VIA 

VI клас

 56

 20

 Светлин Емилов Симиенов

  143. ОУ

VIA 

VI клас

 64

 21

 Евелина Крумова Михайлова

 143. ОУ

VIA 

VI клас

 54

 22

 Диана Веселин Стоименова

  143. ОУ

VIБ 

VI клас

 61

 23

 Димитър Николов Николов

 143. ОУ

VIБ 

VI клас

 54

 24

 Мина Димитрова Радкова

  143. ОУ

VIБ 

VI клас

 50

 25

 Симона Иванова Манолова

 143. ОУ

VIБ 

VI клас

 63

 26

 Деян Тодоров Станчев

  143. ОУ

VIВ

VI клас

 67

 27

 Елисавета Севдалинова Андонова

 143. ОУ

VIВ

VI клас

 77

 28

 Кристина Светозарова Терзиева

  143. ОУ

VIВ

VI клас

 86

29

 Михаел Георгиев Руков

 143. ОУ

VIВ

VI клас

66

30

Ралица Христова Станишева

  143. ОУ

VIВ

VI клас

41

31

Дея Велиславова Алтънова

 143. ОУ

VIГ

VI клас

75

32

Ева Емилова Садек

  143. ОУ

VIГ

VI клас

78

33

Ина Петкова Колева

  143. ОУ

VIГ

VI клас

75

34

Калоян Веселинов Вукадинов

  143. ОУ

VIIA

VII клас

82.5

35

София Райнова Крачанова

  143. ОУ

VIIA

VII клас

95

36

Даниел Ивайлов Паскалев

 143. ОУ

VIIБ

VII клас

79

37

Радина Веселинова Стоянова

  143. ОУ

VIIГ

VII клас

75

38

Йоханес Иванов Борисов

  143. ОУ

VIIГ

VII клас

85,5

39

Карина Николаева Николова

 143. ОУ

VБ

V клас

83

40

Богомила Николаева Райкова

  143. ОУ

VА

V клас

64

41

Емилия Емилова Георгиева

  143. ОУ

VIБ

VI клас

42

 

 

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”,

Р-Н «ПОДУЯНЕ»ГР. СОФИЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА,

ОБЛ. СОФИЯ-ГРАД

ул. „Тодорини кукли” № 9; тел./факс: 02/846-51-67, 846-49-18;

 e-mail: ou143@abv.bg

 

П Р О Т О К ОЛ

 НА КЛАСИРАНИТЕ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ УЧЕНИЦИ

ОТ ОЛИМПИАДАТА

ПО „ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ“ 16.01.2016 г.

 

N по ред

Трите имена

Училище

Клас

Учебно съдържание

Брой точки

 1

 Карина Николаева Николова

  143. ОУ

 VБ

V клас

 83

 2

 Калина Костадинова Илиева

 143. ОУ

  VБ

V клас

 95

 3

 Вяра Стоянова Андонова

  143. ОУ

 VВ

V клас

80

 4

 Камелия Данаилова Петрова

 143. ОУ

 VВ

V клас

 78

 5

 Петя Христова Николова

  143. ОУ

 VГ

V клас

 78,5

 6

 Елисавета Севдалинова Андонова

  143. ОУ

  VIВ

VI клас

 77

 7

Кристина Светозарова Терзиева

  143. ОУ

   VIВ

VI клас

 86

 8

 Дея Велиславова Алтънова

  143. ОУ

 VIГ

VI клас

75

 9

 Ева Емилова Садек

  143. ОУ

 VIГ

VI клас

78

 10

 Ина Петкова Колева

  143. ОУ

 VIГ

VI клас

75

11

Калоян Веселинов Вукадинов

  143. ОУ

VIIA

VII клас

82.5

12

София Райнова Крачанова

  143. ОУ

VIIA

VII клас

95

13

Даниел Ивайлов Паскалев

 143. ОУ

VIIБ

VII клас

79

14

Радина Веселинова Стоянова

  143. ОУ

VIIГ

VII клас

75

15

Йоханес Иванов Борисов

  143. ОУ

VIIГ

VII клас

85,5

 


 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗА

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА

ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

V КЛАС

Трите имена на ученика

Брой точки от областен кръг

1

Калина Костадинова Илиева

83,75

2

Петя Христова Николова

69,50

3

Вяра Стоянова Андонова

67,75

4

Карина Николаева Николова

64,75

 

 

 

 

VI КЛАС

Трите имена на ученика

Брой точки от областен кръг

1

Кристина Светозарова Терзиева

56,25

2

Ева Емилова Садек

48,50

3

Елисавета Севдалинова Андонова

47,25

4

Дея Велиславова Алтънова

42,25