Олимпиада по физика

 
Район: Подуяне
Училище: 143 ОУ "Георги Бенковски"
ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА - 16.01.2016 г.
РЕЗУЛТАТИ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ 
І възрастова група
ученици, които през  уч. година изучават учебно съдържание VІІ клас
Име, презиме, фамилия на ученика Училище Клас I  зад. II зад. III зад. Общ резултат Преподавател 
1 Марио Стоев Стоев 143 ОУ VІІ г 10 10 10 30,00 Димитринка Таскова
2 София Райнова Крачанова  143 ОУ VІІ а 10 10 9 29,00 Димитринка Таскова
3 Даниел Ивайлов Паскалев 143 ОУ VІІ б 10 10 8 28,00 Димитринка Таскова
4 Алекса Илиянова Цветанова 143 ОУ VІІ в 10 8 9 27,00 Димитринка Таскова
5 Гергана Красимирова Славейкова 143 ОУ VІІ а 10 8 9 27,00 Димитринка Таскова
6 Кристиан Красимиров Гиздов 143 ОУ VІІ в 9 10 8 27,00 Димитринка Таскова
7 Калоян Веселинов Вукадинов 143 ОУ VІІ а 9 10 7 26,00 Димитринка Таскова
8 Петър Росев Танев 143 ОУ VІІ б 10 9 7 26,00 Димитринка Таскова
9 Радина Веселинова Стоянова 143 ОУ VІІ г 10 7 9 26,00 Димитринка Таскова
10 Алекса Александрова Стоилова 143 ОУ VІІ в 10 8 7 25,00 Димитринка Таскова
11 Едмон Едмон Лазаров 143 ОУ VІІ в 10 10 5 25,00 Димитринка Таскова
12 Александър Ангелов Ангелов 143 ОУ VІІ г 8 9 7 24,00 Димитринка Таскова
13 Калина Александрова Стефанова 143 ОУ VІІ а 10 9 5 24,00 Димитринка Таскова
14 Десислава Красимирова Илиева 143 ОУ VІІ б 9 7 7 23,00 Димитринка Таскова
15 Димитър Стефанов Бъчваров 143 ОУ VІІ а 9 5 9 23,00 Димитринка Таскова
16 Иван Дойчинов Гамов 143 ОУ VІІ г 8 6 9 23,00 Димитринка Таскова
17 Йоханес Иванов Борисов 143 ОУ VІІ г 10 10 3 23,00 Димитринка Таскова
18 Ния Тодорова Бурова 143 ОУ VІІ в 9 8 6 23,00 Димитринка Таскова
19 Мартин Ивов Чакъров 143 ОУ VІІ а 8 8 5 21,00 Димитринка Таскова
20 Калин Иванов Митев 143 ОУ VІІ б 6,5 8 6 20,50 Димитринка Таскова
21 Светлана Викторова Николова 143 ОУ VІІ а 8 9 3 20,00 Димитринка Таскова
22 Елена Йорданова Сергилова 143 ОУ VІІ г 5 8 5 18,00 Димитринка Таскова
23 Тихомир Пламенов Тодоров 143 ОУ VІІ а 9 4 5 18,00 Димитринка Таскова
24 Мартин Миленов Люцканов 143 ОУ VІІ б 8 7 1 16,00 Димитринка Таскова
25 Моника Георгиева Маркова 143 ОУ VІІ а 7 5 3 15,00 Димитринка Таскова
26 Стилиан Данаилов Антов 143 ОУ VІІ г 2,5 8 3 13,50 Димитринка Таскова
27 Мариана Теодорова Илиева 143 ОУ VІІ в 1 6 6 13,00 Димитринка Таскова
28 Цветомир Йорданов Вълчев 143 ОУ VІІ а 7,5 2 3 12,50 Димитринка Таскова
29 Теодор Тихомиров Тодоров 143 ОУ VІІ б 5 2 5 12,00 Димитринка Таскова
30 Марина Николаева Иванова 143 ОУ VІІ а 3 5 3 11,00 Димитринка Таскова
31 Анна-Микаела Йоан Георгиева 143 ОУ VІІ г 6,5 0 3 9,50 Димитринка Таскова
32 Николай Асенов Стоянов 143 ОУ VІІ а 2 2 1 5,00 Димитринка Таскова
                 
        Комисия:      
          1. Ирена Дойчинова -   
          2.Димитринка Таскова-  
        Директор:    
             Ирена Дойчинова  

 

 

 


 

 

 

 

 
Район: Подуяне          
Училище: 143 ОУ "Георги Бенковски"    
ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА - 16.01.2016 г.
ДОПУСНАТИ ДО ОБЛАСТЕН КРЪГ НА 14.02.2015 Г. 
І възрастова група
ученици, които през  уч. година изучават учебно съдържание VІІ клас
Име, презиме, фамилия на ученика Училище Клас I  зад. II зад. III зад. Общ резултат Преподавател 
1 Марио Стоев Стоев 143 ОУ VІІ г 10 10 10 30,00 Димитринка Таскова
2 София Райнова Крачанова  143 ОУ VІІ а 10 10 9 29,00 Димитринка Таскова
3 Даниел Ивайлов Паскалев 143 ОУ VІІ б 10 10 8 28,00 Димитринка Таскова
4 Алекса Илиянова Цветанова 143 ОУ VІІ в 10 8 9 27,00 Димитринка Таскова
5 Гергана Красимирова Славейкова 143 ОУ VІІ а 10 8 9 27,00 Димитринка Таскова
6 Кристиан Красимиров Гиздов 143 ОУ VІІ в 9 10 8 27,00 Димитринка Таскова
7 Калоян Веселинов Вукадинов 143 ОУ VІІ а 9 10 7 26,00 Димитринка Таскова
8 Петър Росев Танев 143 ОУ VІІ б 10 9 7 26,00 Димитринка Таскова
9 Радина Веселинова Стоянова 143 ОУ VІІ г 10 7 9 26,00 Димитринка Таскова
10 Алекса Александрова Стоилова 143 ОУ VІІ в 10 8 7 25,00 Димитринка Таскова
11 Едмон Едмон Лазаров 143 ОУ VІІ в 10 10 5 25,00 Димитринка Таскова
12 Александър Ангелов Ангелов 143 ОУ VІІ г 8 9 7 24,00 Димитринка Таскова
13 Калина Александрова Стефанова 143 ОУ VІІ а 10 9 5 24,00 Димитринка Таскова
14 Десислава Красимирова Илиева 143 ОУ VІІ б 9 7 7 23,00 Димитринка Таскова
15 Димитър Стефанов Бъчваров 143 ОУ VІІ а 9 5 9 23,00 Димитринка Таскова
16 Иван Дойчинов Гамов 143 ОУ VІІ г 8 6 9 23,00 Димитринка Таскова
17 Йоханес Иванов Борисов 143 ОУ VІІ г 10 10 3 23,00 Димитринка Таскова
18 Ния Тодорова Бурова 143 ОУ VІІ в 9 8 6 23,00 Димитринка Таскова
19 Мартин Ивов Чакъров 143 ОУ VІІ а 8 8 5 21,00 Димитринка Таскова
20 Калин Иванов Митев 143 ОУ VІІ б 6,5 8 6 20,50 Димитринка Таскова
21 Светлана Викторова Николова 143 ОУ VІІ а 8 9 3 20,00 Димитринка Таскова
                 
                 
                 
        Комисия:        
          1. Ирена Дойчинова-       
                 
          2.Димитринка Таскова -      
                 
                 
        Директор:        
                 
            Ирена Дойчинова