Олимпиада по биология

 
Район Подуяне
Училище 143 ОУ "Георги Бенковски"
ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ                                                                                                              10.01.2016 год.
І възрастова група -  за ученици, които се обучават в VІІ клас
Име, презиме, фамилия на ученика Училище Клас Резултат от общински кръг      Преподавател
1 София Райнова Крачанова 143 ОУ 101 В.Георгиева
2 Радина Веселинова Стоянова 143 ОУ 89.7 В.Георгиева
3 Мария Красимирова Боянова 143 ОУ 87.5 В.Георгиева
4 Даниел Ивайлов Паскалев 143 ОУ 82,1 В.Георгиева
5 Йоханес Иванов Борисов 143 ОУ 81.5 В.Георгиева
6 Теодор Пенков Иванов 143 ОУ 80 В.Георгиева
7 Ана Иванова Попова 143 ОУ 77,1 В.Георгиева
8 Виктор Стефанов Александров 143 ОУ 67,1 В.Георгиева
9 Александър Б. Керемидчийски 143 ОУ 63,3 В.Георгиева
10 Мартин Миленов Люцканов 143 ОУ 57,5 В.Георгиева
11 Анна- Микаела Й.Георгиева 143 ОУ 55,5 В.Георгиева
12 Теодор Тихомиров Тодоров 143 ОУ 45,5 В.Георгиева
13 Даниел Викторов Поптолев 143 ОУ 29 В.Георгиева
    Комисия:      
      1.Вероника Георгиева  
      2.Снежана Карадимова  
    Директор:      
                    /Ирена Дойчинова/    

 

 


 

 

 
Район Подуяне
Училище 143 ОУ "Георги Бенковски"
ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ
Допуснати до областен кръг 
27.02.2016 г.
І възрастова група                                                            учебно съдържание за VІІ клас
Име, презиме, фамилия на ученика Училище Клас Резултат от общински кръг      Преподавател 
1 София Райнова Крачанова 143 ОУ 101 В.Георгиева
2 Радина Веселинова Стоянова 143 ОУ 89.7 В.Георгиева
3 Мария Красимирова Боянова 143 ОУ 87.5 В.Георгиева
           
           
    Комисия:      
      1.Вероника Георгиева  
      2.Снежана Карадимова  
           
           
           
           
    Директор:      
            /Ирена Дойчинова/