Олимпиада по БЕЛ

 

 

143 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ ГР. СОФИЯ - 1505,

РАЙОН „ПОДУЕНЕ“; УЛ. ТОДОРИНИ КУКЛИ“ № 9 

 

ОБЩ ПРОТОКОЛ

за окончателните резултати от общинския кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 17.01.2016 год.

 

№ по ред

Клас

 

 

Име, презиме, фамилия на ученика

Точки

 

Оценка

С думи

С цифри

1

V г

Валентин Христов Георгиев

29

Отличен

6

2

V б

Деяна Александър Христова

28

Отличен

5,75

3

V а

Лия Байчева

28

Отличен

5,75

4

V г

Никол Николаева Караиванова

28

Отличен

5,75

5

V б

Калина Костадинова Илиева

28

Отличен

5,75

6

V а

Вилиана Данаилова Сърбакова

27

Отличен

5,50

7

V б

Десислава Миленова Михайлова

27

Отличен

5,50

8

Калина Радославова Аврамова

27

Отличен

5,50

9

V б

Карина Николаева Николова

27

Отличен

5,50

10

V в

Вяра Стоянова Андонова

27

Отличен

5,50

11

V в

Георги Бойков Боянов

27

Отличен

5,50

12

V в

Дарина Деянова Дилова

27

Отличен

5,50

13

V в

Стефан Милков Паронов

27

Отличен

5,50

14

V г

Петя Христова Николова

27

Отличен

5,50

15

V а

Мария Георгиева Любенова

26

Мн.добър

5,25

16

V а

Михаела Василева Георгиева

26

Мн.добър

5,25

17

V б

Паула Цветанова Цветанова

26

Мн.добър

5,25

18

V в

Камелия Данаилова Петрова

26

Мн.добър

5,25

19

V в

Невена Лъчезарова Оракова

26

Мн.добър

5,25

20

V г

Диляна Дилян Янкулова

26

Мн.добър

5,25

21

V г

Бранимир Николаев Цветков

26

Мн.добър

5,25

22

V г

Деян Руменов Иванов

26

Мн.добър

5,25

23

V г

Михаил Емилов Стефанов

26

Мн.добър

5,25

24

V г

Рая Стефанова Петкова

26

Мн.добър

5,25

25

V а

Александрина Андреева Котева

25

Мн.добър

5,00

26

V а

Ася Яворова Атанасова

25

Мн.добър

5,00

27

V а

Любослав Цецков Марчовски

25

Мн.добър

5,00

28

V а

Йоана Димитрова Карагеоргиева

25

Мн.добър

5,00

29

V в

Мария Стефанова Костова

25

Мн.добър

5,00

30

V в

Надежда Божидарова Николова

25

Мн.добър

5,00

31

V а

Богомила Николаева Райкова

24

Мн.добър

5,00

32

V а

Кристиян Красимиров Соколов

24

Мн.добър

5,00

33

V б

Веселин Тодоров Грозев

24

Мн.добър

5,00

34

V б

Емил Георгиев Емилов

24

Мн.добър

5,00

35

V б

Моника Пламенова Зафирова

24

Мн.добър

5,00

36

V в

Христина Александрава Младенова

24

Мн.добър

5,00

37

V г

Ивана Анатолиева Петрова

24

Мн.добър

5,00

38

V г

Пламен Лъчезаров Борисов

24

Мн.добър

5,00

39

V г

Славка Емилова Дерилова

24

Мн.добър

5,00

 

 

 

 

 

 

1

VI в

Елисавета Севдалинова Андонова

30

Отличен

6

2

VI в

Кристина Светозарова Терзиева

30

Отличен

6

3

VI г

Дея Велиславова Алтънова

30

Отличен

6

4

VI г

Калина Ценкова Ценева

29

Отличен

6

5

VI а

Белослава Бориславова Граматикова

28

Отличен

5,75

6

VI б

Диана Веселин Стоименова

28

Отличен

5,75

7

VI г

Ина Петкова Колева

28

Отличен

5,75

8

VI а

Евелина Крумова Михайлова

27

Отличен

5,50

9

VI а

Кристиян Ангелов Николов

27

Отличен

5,50

10

VI а

Яна Ивайлова Антонова

27

Отличен

5,50

11

VI б

Габриела Николаева Георгиева

27

Отличен

5,50

12

VI б

Емилия Емилова Георгиева

27

Отличен

5,50

13

VI б

Зорница Александрова Стефанова

27

Отличен

5,50

14

VI б

Микаела Благова Москова

27

Отличен

5,50

15

VI в

Деян Теодоров Станчев

27

Отличен

5,50

16

VI в

Ралица Хрисимова Станишелска

27

Отличен

5,50

17

VI г

Ивана Красимирова Иванова

27

Отличен

5,50

18

VIв

Алексия Владиславова Иванова

26,5

Мн.добър

5,38

19

VI а

Ванина Ангелова Николова

26,5

Мн.добър

5,38

20

VI б

Мина Димитрова Радкова

26

Мн.добър

5,25

21

VI г

Ева Емилова Садек

26

Мн.добър

5,25

22

VI г

Ирена Евгениева Евгениева

26

Мн.добър

5,25

23

VI г

Ивайло Николаев Димитров

26

Мн.добър

5,25

24

VI г

Петър Данаилов Диков

26

Мн.добър

5,25

25

VI а

Александър Марианов Борисов

25

Мн.добър

5,00

26

VI б

Поли Георгиева Рендакова

25

Мн.добър

5,00

27

VI б

Симона Иванова Манолова

25

Мн.добър

5,00

28

VI г

Мартин Йосифов Иванов

24

Мн.добър

5,00

29

VI г

Мартин Емилов Владимиров

23

Мн.добър

4,75

30

VI б

Кристиян Радков Любенов

19

Добър

4,00

 

 

143 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ ГР. СОФИЯ - 1505,

РАЙОН „ПОДУЕНЕ“; УЛ. ТОДОРИНИ КУКЛИ“ № 9 

  ПРОТОКОЛ  

закласиранитеза областния кръг на олимпиадата по български език и литература

 

№ по ред

Клас

 

 

Име, презиме, фамилия на ученика

Точки

 

Оценка

С думи

С цифри

1

V г

Валентин Христов Георгиев

29

Отличен

6

2

V а

Деяна Александър Христова

28

Отличен

5,75

3

V а

Лия Байчева

28

Отличен

5,75

4

V г

Никол Николаева Караиванова

28

Отличен

5,75

5

V б

Калина Костадинова Илиева

28

Отличен

5,75

6

V а

Вилиана Данаилова Сърбакова

27

Отличен

5,50

7

V б

Десислава Миленова Михайлова

27

Отличен

5,50

8

Калина Радославова Аврамова

27

Отличен

5,50

9

V б

Карина Николаева Николова

27

Отличен

5,50

10

V в

Вяра Стоянова Андонова

27

Отличен

5,50

11

V в

Георги Бойков Боянов

27

Отличен

5,50

12

V в

Дарина Деянова Дилова

27

Отличен

5,50

13

V в

Стефан Милков Паронов

27

Отличен

5,50

14

V г

Петя Христова Николова

27

Отличен

5,50

 

 

143 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ ГР. СОФИЯ - 1505,                       

   РАЙОН „ПОДУЕНЕ“; УЛ. ТОДОРИНИ КУКЛИ“ № 9

 ПРОТОКОЛ

за класираните за областния кръг на олимпиадата

 по български език и литература

 

№ по ред

Клас

 

 

Име, презиме, фамилия на ученика

Точки

 

Оценка

С думи

С цифри

1

VI в

Елисавета Севдалинова Андонова

30

Отличен

6

2

VI в

Кристина Светозарова Терзиева

30

Отличен

6

3

VI г

Дея Велиславова Алтънова

30

Отличен

6

4

VI г

Калина Ценкова Ценева

29

Отличен

6

5

VI а

Белослава Бориславова Граматикова

28

Отличен

5,75

6

VI б

Диана Веселин Стоименова

28

Отличен

5,75

7

VI г

Ина Петкова Колева

28

Отличен

5,75

8

VI а

Евелина Крумова Михайлова

27

Отличен

5,50

9

VI а

Кристиян Ангелов Николов

27

Отличен

5,50

10

VI а

Яна Ивайлова Антонова

27

Отличен

5,50

11

VI б

Габриела Николаева Георгиева

27

Отличен

5,50

12

VI б

Емилия Емилова Георгиева

27

Отличен

5,50

13

VI б

Зорница Александрова Стефанова

27

Отличен

5,50

14

VI б

Микаела Благова Москова

27

Отличен

5,50

15

VI в

Деян Теодоров Станчев

27

Отличен

5,50

16

VI в

Ралица Хрисимова Станишелска

27

Отличен

5,50

17

VI г

Ивана Красимирова Иванова

27

Отличен

5,50

 

143 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ ГР. СОФИЯ - 1505,

РАЙОН „ПОДУЕНЕ“; УЛ. ТОДОРИНИ КУКЛИ“ № 9

ОБЩ ПРОТОКОЛ

За окончателните резултати от общинския кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на17.01.2016 год.

 

№ по ред

Клас

 

 

Име, презиме, фамилия на ученика

Точки

 
 

1

VIIа

София Райнова Крачонова

92

 

2

VIIа

Калина Александрова Стефанова

91

 

3

VIIб

Далия антонова Йорданова

90

 

4

VIIг

Радина Веселинова Стоянова

90

 

5

VIIг

Йоханес Иванов Борисов

89

 

6

VIIа

Калоян Веселинов Вукадинов

75

 

7

VIIа

Виктор Стефанов Александров

74

 

8

VIIв

Алекса Александрова Стоилова

69

 

9

VIIв

Алекса Илиянова Цветанова

68

 

10

VIIв

Кристиан Красимиров Гиздов

67

 

11

VIIв

Ния Тодорова Бурова

63

 

12

VIIг

Михаела Галинова Добрева

60

 

13

VIIг

Елена Йорданова Сергилова

58

 

14

VIIв

Стефан Павлинов Бялков

57

 

15

VIIг

Александър Ангелов Ангелов

51

 

16

VIIг

Пламен Пламенов Петров

49

 

17

VIIв

Даниел Викторов Поптолев

36

 

 

143 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ ГР. СОФИЯ - 1505,

РАЙОН „ПОДУЕНЕ“; УЛ. ТОДОРИНИ КУКЛИ“ № 9 

 

ПРОТОКОЛ

закласиранитеза областния кръг на олимпиадата по български език и литература 

 

№ по ред

Клас

 

 

Име, презиме, фамилия на ученика

Точки

 
 

1

VIIа

София Райнова Крачанова

92

 

2

VIIа

Калина Александрова Стефанова

91

 

3

VIIб

Далия Антонова Йорданова

90

 

4

VIIг

Радина Веселинова Стоянова

90