Олимпиада по астрономия

СЪОБЩЕНИЕ

На проведеното на 15 март 2014 г. състезание по информационни технологии за ученици от V до VII клас в София-град, ученичката Сияна Руменова Георгиева от VI Г клас преодоля силната конкуренция и зае ПЪРВО МЯСТО.

                                                                           ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

 

ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

ПРОТОКОЛ -  допуснати до областен кръг по астрономия                   

2013/ 2014 год.

І възрастова група - ученици, V и VI клас

Име, презиме, фамилия на ученика

Училище

Клас

Резултат от Oбщински кръг

 

 

І зад.

ІІ  зад.

ІІІ зад.

ІV зад.

V  зад.

VІ зад.

Общ резултат

Учител

Йоана Людмилова Колева

143 ОУ

6 А

8,0

8,0

8,0

6,0

1,0

6,0

37,0

Д. Таскова

Калина  Александрова Стефанова

143 ОУ

5 А

8,0

6,0

8,0

6,0

3,0

6,0

37,0

В. Георгиева

София Райнова Крачанова

143 ОУ

5 А

8,0

6,0

6,0

6,0

5,0

6,0

37,0

В. Георгиева

Антонина Димитрова Янкова

143 ОУ

6 В

8,0

8,0

4,0

6,0

4,0

6,5

36,5

Д. Таскова

Габриела Константинова Спасова

143 ОУ

6 Г

8,0

7,0

4,0

5,0

5,0

7,0

36,0

В. Георгиева

Радина Веселинова Стоянова

143 ОУ

5 Г

8,0

7,5

6,0

5,0

0,0

8,0

34,5

В. Георгиева

Цветелина Мирославова Методиева

143 ОУ

6 А

8,0

8,0

5,0

5,0

1,0

6,5

33,5

Д. Таскова

Едмон Едмон Лазаров

143 ОУ

5 В

8,0

6,0

7,0

5,0

3,0

4,0

33,0

В. Георгиева

Мила Пламенова Николова

143 ОУ

5 Б

8,0

6,0

3,0

5,0

6,0

5,0

33,0

В. Георгиева

Сияна Руменова Георгиева

143 ОУ

6 Г

8,0

7,0

4,0

2,0

4,0

8,0

33,0

В. Георгиева

Венелина Василева Миндова

143 ОУ

6 Г

8,0

7,0

5,0

5,0

0,0

7,0

32,0

В. Георгиева

Йоанна Бисерова Иванова

143 ОУ

5 Г

7,5

7,5

2,0

5,0

4,0

6,0

32,0

В. Георгиева

Калоян Веселинов Вукадинов

143 ОУ

5 А

8,0

7,0

3,0

6,0

2,0

6,0

32,0

В. Георгиева

Веселин Иванов Балабанов

143 ОУ

6 В

8,0

7,0

4,0

5,0

0,0

7,0

31,0

Д. Таскова

Йоанна Цветанова Нешкова

143 ОУ

6 В

4,5

6,0

4,0

5,0

5,0

6,0

30,5

Д. Таскова

Димитър Каменов Стоянов

143 ОУ

5 Г

8,0

7,0

3,0

4,0

2,0

6,0

30,0

В. Георгиева

Емил Емилов Михайлов

143 ОУ

6 В

6,0

8,0

3,0

5,0

0,0

8,0

30,0

Д. Таскова

Ивайло Николаев Георгиев

143 ОУ

6 В

8,0

3,0

4,0

5,0

1,0

7,0

28,0

Д. Таскова

Николай Стефанов Камушев

143 ОУ

 6 В

8,0

8,0

3,0

7,0

1,0

1,0

28,0

Д. Таскова

Цветелина Иванова Петкова

143 ОУ

6 А

8,0

5,5

6,0

3,0

3,0

2,0

27,5

Д. Таскова

Александра Константинова Димитрова

143 ОУ

6 А

7,5

7,0

5,0

1,0

2,0

4,0

26,5

Д. Таскова

Елизабета Маринова Тодорова

143 ОУ

6 В

8,0

6,5

5,0

2,0

1,0

3,5

26,0

Д. Таскова

Ана Борисова Илиева

143 ОУ

6 В

8,0

6,0

1,0

5,0

0,0

5,5

25,5

Д. Таскова

Симеон Христов Георгиев

143 ОУ

6 Г

8,0

6,5

0,0

3,0

4,0

4,0

25,5

В. Георгиева

Симона Стефанова Василева

143 ОУ

6 В

8,0

7,5

2,0

3,0

1,0

3,0

24,5

Д. Таскова

Георги Илиев Власев

143 ОУ

6 В

6,5

5,5

6,0

4,0

1,0

1,0

24,0

Д. Таскова

Ева Мартинова Гьорева

143 ОУ

6 В

8,0

7,0

4,0

0,0

1,0

4,0

24,0

Д. Таскова