Олимпиада по астрономия

 
 
143 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“
Име, презиме, фамилия на ученика Клас Резултат от Oбщински кръг  
І зад. ІІ  зад. ІІІ зад. ІV зад. V  зад. VІ зад. Общ резултат Учител
1 Стоян Христов Андреев V 12,0 3,0 12,0 10,0 10,0 10,0 57,0 Вероника Георгиева
2 Деян Теодоров Станчев 10,0 5,0 10,0 10,0 4,0 10,0 49,0 Димитринка Таскова
3 Диляна Дилян Янкулова V 10,0 8,0 10,0 5,0 10,0 5,0 48,0 Вероника Георгиева
4 Виктор Димитров Димитров V 10,0 6,0 0,0 10,0 10,0 10,0 46,0 Вероника Георгиева
5 Невена Лъчезарова Оракова V 10,0 6,0 8,0 10,0 8,0 3,0 45,0 Вероника Георгиева
6 Антония Тодорова Спасова V 7,0 6,0 6,0 10,0 10,0 5,0 44,0 Вероника Георгиева
7 Карина Николаева Николова V 9,0 6,0 9,0 8,0 10,0 1,0 43,0 Вероника Георгиева
8 Диана Веселин Стоименова 10,0 7,5 8,0 9,0 4,0 2,0 40,5 Димитринка Таскова
9 Асен Хасан Насан 5,0 6,0 8,0 10,0 3,0 7,0 39,0 Димитринка Таскова
10 Паула Цветанова Цветанова V 10,0 1,0 0,0 7,0 6,0 10,0 34,0 Вероника Георгиева
11 Елисавета Севдалинова Андонова 10,0 5,0 1,0 8,5 8,0 0,0 32,5 Димитринка Таскова
12 Мина Димитрова Радкова 9,0 5,0 5,0 9,0 4,0 0,0 32,0 Димитринка Таскова
13 Симона Иванова Манова 7,0 3,0 6,0 10,0 6,0 0,0 32,0 Димитринка Таскова
14 Микаела Благова Москова 7,0 6,0 0,0 10,0 8,0 0,0 31,0 Димитринка Таскова
15 Веселин Тодоров Грозев V 10,0 6,0 0,0 8,0 6,0 0,0 30,0 Вероника Георгиева
16 Емили Георгиева Манова 9,0 5,0 0,0 6,0 10,0 0,0 30,0 Димитринка Таскова
17 Евелина Крумова Михайлова 10,0 4,0 0,0 10,0 6,0 0,0 30,0 Димитринка Таскова
18 Дея Велиславова Алтънова 10,0 8,0 0,0 9,0 2,0 0,0 29,0 Вероника Георгиева
19 Надежда Божидарова Николаева V 4,0 6,0 5,0 8,0 6,0 0,0 29,0 Вероника Георгиева
20 Анелия Николаева Александрова V 10,0 6,0 0,0 8,0 4,0 0,0 28,0 Вероника Георгиева
21 Вяра Стоянова Андонова V 9,0 3,0 0,0 10,0 6,0 0,0 28,0 Вероника Георгиева
22 Георги Бойков Боянов V 10,0 6,0 2,0 7,0 2,0 1,0 28,0 Вероника Георгиева
23 Теодора Здравкова Стойкова 10,0 6,0 0,0 8,0 4,0 0,0 28,0 Димитринка Таскова
24 Зорница Александрова Стефанова 7,0 6,0 6,0 9,0 0,0 0,0 28,0 Димитринка Таскова
25 Колю Тодоров Тодоров 5,0 2,0 0,0 4,5 8,0 8,0 27,5 Димитринка Таскова
26 Камелия Николаева Александрова V 10,0 6,0 0,0 8,0 3,0 0,0 27,0 Вероника Георгиева
27 Светлин Емилов Симеонов 6,0 3,0 2,0 10,0 0,0 6,0 27,0 Димитринка Таскова
28 Мартин Йосифов Иванов 9,0 7,0 0,0 10,0 0,0 0,0 26,0 Вероника Георгиева
29 Моника Пламенова Зафирова V 8,0 3,0 0,0 7,0 8,0 0,0 26,0 Вероника Георгиева
30 Калина Костадинова Илиева V 10,0 6,0 0,0 10,0 0,0 0,0 26,0 Вероника Георгиева
31 Божидара Николаева Иванова V 4,0 7,0 2,0 5,0 4,0 4,0 26,0 Вероника Георгиева
32 Дарина Деянова Дилова V 5,0 3,0 0,0 8,0 6,0 4,0 26,0 Вероника Георгиева
33 Яна Ивайлова Антонова 8,0 7,0 1,0 5,0 0,0 5,0 26,0 Димитринка Таскова
34 Кристина Светозарова Терзиева 10,0 0,0 0,0 10,0 5,0 0,0 25,0 Димитринка Таскова
35 Димитър Николов Николов 8,0 6,0 0,0 9,0 2,0 0,0 25,0 Димитринка Таскова
36 Алексия Владиславова Иванова 4,0 6,0 2,0 10,0 2,0 0,0 24,0 Димитринка Таскова
37 Лъчезар Мартинов Кирилов 4,0 3,0 1,0 10,0 4,0 0,0 22,0 Вероника Георгиева
38 Мария-Магдалена Веселинова Гърм. 3,0 3,0 6,0 10,0 0,0 0,0 22,0 Димитринка Таскова
39 Мишел Пламенов Марков 6,0 4,5 0,0 4,0 1,0 5,0 20,5 Димитринка Таскова
40 Теа Атанасова Петрова V 4,0 3,0 0,0 7,0 6,0 0,0 20,0 Вероника Георгиева
41 Йоан Петров Петков V 0,0 0,0 6,0 4,0 0,0 10,0 20,0 Вероника Георгиева
42 Ивет Ивайлова Илиева  V 5,0 6,0 0,0 0,0 9,0 0,0 20,0 Вероника Георгиева
43 Виктория Тодорова Боюклиева V 4,0 6,0 0,0 7,0 2,0 0,0 19,0 Вероника Георгиева
44 Христина Александрова Младенова V 2,0 3,0 0,0 8,0 1,0 5,0 19,0 Вероника Георгиева
45 Рая Стефанова Петкова V 5,0 3,0 0,0 8,0 2,0 0,0 18,0 Вероника Георгиева
46 Корнелия Антонова Христова 2,0 3,0 0,0 9,0 2,0 1,0 17,0 Димитринка Таскова
47 Габриела Евтимова Петрова 2,0 0,0 0,0 8,5 1,0 2,5 14,0 Димитринка Таскова
48 Ясмин Руменова Цветкова 2,0 4,5 0,0 3,0 4,0 0,0 13,5 Димитринка Таскова
49 Зорница Антонова Христова 2,0 1,0 0,0 6,0 4,0 0,0 13,0 Димитринка Таскова
50 Ева Емилова Садек 0,0 3,0 0,0 9,0 0,0 0,0 12,0 Вероника Георгиева
51 Александра Данаилова Маринова 1,0 1,5 0,0 4,0 0,0 0,0 6,5 Димитринка Таскова
52 Йордан Евгениев Кожухаров 0,0 1,0 0,0 4,0 0,0 0,0 5,0 Вероника Георгиева
          Комисия:      
              1. Вероника Георгиева                                                     
              2. Димитринка Таскова
          Директор:      
                     Ирена Дойчинова  

 

 

 
Район Подуяне
Училище 143 ОУ "Георги Бенковски"
ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ
Допуснати до областен кръг 26.02.2016 г.
І възрастова група -  ученици, V и VI клас
Име, презиме, фамилия на ученика Училище Клас Резултат от Oбщински кръг  
І зад. ІІ  зад. ІІІ зад. ІV зад. V  зад. VІ зад. Общ резултат Учител
1 Стоян Христов Андреев 143 ОУ V 12,0 3,0 12,0 10,0 10,0 10,0 57,0 Вероника Георгиева
2 Деян Теодоров Станчев 143 ОУ 10,0 5,0 10,0 10,0 4,0 10,0 49,0 Димитринка Таскова
3 Диляна Дилян Янкулова 143 ОУ V 10,0 8,0 10,0 5,0 10,0 5,0 48,0 Вероника Георгиева
4 Виктор Димитров Димитров 143 ОУ V 10,0 6,0 0,0 10,0 10,0 10,0 46,0 Вероника Георгиева
5 Невена Лъчезарова Оракова 143 ОУ V 10,0 6,0 8,0 10,0 8,0 3,0 45,0 Вероника Георгиева
6 Антония Тодорова Спасова 143 ОУ V 7,0 6,0 6,0 10,0 10,0 5,0 44,0 Вероника Георгиева
7 Карина Николаева Николова 143 ОУ V 9,0 6,0 9,0 8,0 10,0 1,0 43,0 Вероника Георгиева
8 Диана Веселин Стоименова 143 ОУ 10,0 7,5 8,0 9,0 4,0 2,0 40,5 Димитринка Таскова
9 Асен Хасан Насан 143 ОУ 5,0 6,0 8,0 10,0 3,0 7,0 39,0 Димитринка Таскова
10 Паула Цветанова Цветанова 143 ОУ V 10,0 1,0 0,0 7,0 6,0 10,0 34,0 Вероника Георгиева
11 Елисавета Севдалинова Андонова 143 ОУ 10,0 5,0 1,0 8,5 8,0 0,0 32,5 Димитринка Таскова
12 Мина Димитрова Радкова 143 ОУ 9,0 5,0 5,0 9,0 4,0 0,0 32,0 Димитринка Таскова
13 Симона Иванова Манова 143 ОУ 7,0 3,0 6,0 10,0 6,0 0,0 32,0 Димитринка Таскова
14 Микаела Благова Москова 143 ОУ 7,0 6,0 0,0 10,0 8,0 0,0 31,0 Димитринка Таскова
15 Веселин Тодоров Грозев 143 ОУ V 10,0 6,0 0,0 8,0 6,0 0,0 30,0 Вероника Георгиева
16 Емили Георгиева Манова 143 ОУ 9,0 5,0 0,0 6,0 10,0 0,0 30,0 Димитринка Таскова
17 Евелина Крумова Михайлова 143 ОУ 10,0 4,0 0,0 10,0 6,0 0,0 30,0 Димитринка Таскова
            Комисия:      
                1. Вероника Георгиева                                                       
                2. Димитринка Таскова
            Директор:      
                    Ирена Дойчинова