Свободни места

 
 
Уважаеми родители,
 
Към 13.08.2018 г. в 143 ОУ има две свободни места за ЧЕТВЪРТИ клас.
 
От ръководството