ОБРЪЩЕНИЕ НА Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА - НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД