Родителски срещи

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,   

 

На 05.03.2020 г. /четвъртък/ ще се проведе среща на Училищното настоятелство от 18:00 часа.

На 10.03.2020 г. / вторник/ ще се проведе родителска  среща за I и II клас от  18:00 часа.

На 11.03.2020 г. /сряда/ ще се проведе родителска среща за  III,  IV и V  клас от 18:00 часа.

На 12.03.2020 г. /четвъртък/ ще се проведе родителска среща за  VI и VII клас от 18:00 часа.           

 

 

                                                                                                     ОТ РЪКОВОДСТВОТО