СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Уважаеми родители и ученици,

Желаем да Ви уведомим, че  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 02/9963461 и Skype акаунт „Регионален център София-град“ за осъществяване на психологическа подкрепа, на които по график, ще бъде отговаряно на поставени въпроси и ще се провеждат консултации с психолози от РЦПППО – София-град.

С графика на дежурствата на психолозите от РЦППО – София-град може да се запознаете от следния линк:

https://ruo-sofia-grad.com/wp-content/uploads/2020/04/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%A0%D0%A6%D0%9F%D0%9F%D0%9F%D0%9E.pdf

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО