Завършване на учебната година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

          Днес, 14.06.2021 г. /понеделник/, нашите ученици от IV, V и VI клас получиха грамоти за отличното си представяне на олимпиади, състезания и конкурси, проведени през учебната 2020/2021 година.

          Официалните протоколи от НВО за IV клас, публикувани от МОН, са поставени във фоайето на училището. При поставянето на протоколите са спазени всички нормативни изисквания, като информацията за учениците, представляваща лични данни, е заличена съобразно принципа за свеждане на обработваните лични данни до минимум, залегнал в чл. 5, пар.1, б. „в“ от Общ регламент относно защитата на данните.

          С ГОРДОСТ ВИ СЪОБЩАВАМЕ, ЧЕ СРЕДНИЯТ УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЕТТЕ ПАРАЛЕЛКИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА НВО - IV КЛАС Е ОТЛИЧЕН  5,712, А ПО МАТЕМАТИКА Е МНОГО ДОБЪР 5,145.

Благодарим на всички ученици и техните родители за ползотворната съвместна връзка при осъществяване на образователния процес!

          Ръководството на училището и преподавателите желаят на всички деца щастливо, безгрижно и изпълнено с много положителни емоции лято!

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

IV клас

 

V клас 

 

 

VI клас 

 

 

Разгледайте снимките от галерията