Родителски срещи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

 

На 04.06.2019 г. /вторник/ ще се проведе родителска среща за VII клас от 18:00 часа.

           

                                                                                       ОТ РЪКОВОДСТВОТО