Учебен график

 

Разпределение на класовете по смени за първи учебен срок на учебната 2018/2019 година:

 

ПЪРВА СМЯНА- I, II, IV и V клас 

ВТОРА СМЯНА- III, VI и VII клас

 

От ръководството