Свободни места

04.07.2014

     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

Към  04.07.14 г. в 143 ОУ за учебната 2014/2015 година има:

 

за първи клас – 1 свободно място

за пети клас – 2 свободни места

за шести клас – 2 свободни места

за седми клас 2 свободни места

 

                                                                                        ОТ РЪКОВОДСТВОТО