Не съдете децата

Не съдете децата сурово!
Не натрапвайте своите цели!
Те не искат от Вас наготово
мъдростта на косите Ви бели!


Оставете ги! - Нека се учат
 ... сам-сами по земята да ходят!
Не ги спирайте в никакъв случай!
Днес, покорството не е на мода!


Не ги гледайте с немия укор,
който някога мразехте много!
Не ги стреляйте гневно, от упор,
със родителска, сляпа тревога!


И дискретно, без думи излишни,
ги подкрепяйте с нежното рамо...
Тя, тревогата, нека е скришна!
Любовта си показвайте само!