НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) за IV клас

 

 

Уважаеми родители,

 

В периода 10.05.2017г. - 16.05.2017г. ще се проведе НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) за IV клас.

Във връзка с това дневният режим в 143.ОУ „Г.Бенковски“ се променя само за:

- IV клас и групите ЦДО на III клас ще провеждат занятията си в първа смяна;

- III клас и групата ЦДО на IV клас ще провеждат занятията си във втора смяна.

 

За останалите класове няма промяна в дневния режим.

 

 От ръководството