Трето класиране

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

 

СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В 143. ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“  НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА.

 

                                                                                    

ОТ РЪКОВОДСТВОТО