СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Представям на Вашето внимание информация за епидемичната ситуация в 143 ОУ към 17.11.20 г.:

1. В присъствено обучение са учениците от I, II, III, IV и V клас – общо 551

- Отсъстващи ученици / I - V клас / : 70

- От тях с COVID - 19 : 0

- Поставени под домашна карантина : 17

 

2. В дистанционно обучение са учениците от VI и VII клас – общо 225

- От тях с COVID-19 : 1

- Поставени под домашна карантина : 11

 

3. Брой отсъстващи учители : 5

- От тях с COVID-19 : 1

С уважение,

Ирена Дойчинова

Директор на 143 ОУ