Какво ще изучават първокласниците

 

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ПОДУЯНЕ”, УЛ. „ТОДОРИНИ КУКЛИ” № 9

тел.: 02 / 846-51-67; e-mail: ou143@abv.bg

 

 

Какво ще изучават първокласниците през учебната 2019 / 2020 година

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА:

  •     Български език и литература - 7 часа седмично
  •     Математика - 4 часа седмично
  •     Околен свят - 1 час седмично
  •     Музика - 2 часа седмично
  •     Изобразително изкуство - 2 часа седмично
  •     Технологии и предприемачество - 1 час седмично
  •     Физическо възпитание и спорт - 2 часа седмично


 РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА:

  •     Български език и литература1,5 часа седмично 
  •     Математика – 1,5 часа седмично  

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА:

  •     Английски език - 2 часа седмично

 

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН:

от 8:00 ч. до 18:00 ч.