Съобщение

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

          Тържественото откриване на учебната година в 143. ОУ „Георги Бенковски” ще се проведе на 15 септември 2022 година от 10:00 часа.

Учениците да се явят в училищния двор в 09:45 ч.

 Ще се проведе Час на класа за всички класове, както следва:

- I и V клас – от 10:45 ч.;

- II, III и IV клас – от 11:00 ч.;

- VI и VII клас – от 11:20 ч..

 В часа на класа учениците ще получат:

- седмично и дневно разписание;

- безплатните учебници за съответния клас.

 

НА ДОБЪР ЧАС!

                                     ОТ РЪКОВОДСТВОТО

                                                               НА 143. ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“