ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

 

 

      Със Заповед № РД 09-3596/20.10.21 г. на Министъра на образованието и науката всички ученици от I до VII клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда (дистанционно обучение) от 21.10.2021 г.(четвъртък).

ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ПЛАТФОРМАТА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ MICROSOFT TEAMS.   

Всеки ученик има създадени потребителско име и акаунт, които е получил от класния си ръководител.

СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК СЕ ЗАПАЗВА.

За учениците от I до IV  клас часовете  в електронна среда са по 20 минути.

За учениците от V,  VI  и VII клас часовете  в електронна среда са по 30 минути.

 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА ПЪРВА СМЯНА

за I, III, IV клас и за  ЦОУД II клас

     1. 9:00-9:20

     2. 9:30- 9:50

 9:50 – 10:10 - голямо междучасие

  1.   10:10-10:30
  2.   10:40- 11:00
  3.   11:15- 11:35

      6. 11:45 – 12:05

за V клас

  1.      8:30 – 9:00
  2.      9:10 – 9:40
  3.      9:50 -10:20

10:20 -10:40 голямо междучасие

  1.      10:40 -11:10
  2.      11:20 -11:50

11:50 – 12:10 междучасие

  1.      12:10 -12:40
  2.      12:50 -13:20

 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА ВТОРА СМЯНА

за VI и VII клас

00 час: 12:10 - 12:40

0 час: 12:50 - 13:20

1 час: 13:30 - 14:00

2 час: 14:10 - 14:40

голямо междучасие

3 час: 15:00 - 15:30

4 час: 15:40 - 16:10

5 час: 16:20 - 16:50

6 час: 17:00 - 17:30

за  II клас и за ЦОУД I, III и IV клас

1ч. 13:30 – 13:50

2ч. 14:00 – 14:20

3ч. 14:30 – 14:50

14:50 -15:10 голямо междучасие

4ч. 15:10 – 15:30

5ч. 15:40 – 16:00

6ч. 16:10 – 16:30

                                                                          

   

                                                                                      ОТ  РЪКОВОДСТВОТО