ГРАФИК ЗА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА І срок на учебната 2021/2022 година

 

 

ГРАФИК ЗА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА,

през І срок на учебната 2021/2022 година

 

 

 

 

КЛАС

 

УЧИТЕЛ

 

ДЕН ОТ

СЕДМИЦАТА

 

ЧАС

 

МЯСТО

I а клас

Л. Дронева

Четвъртък

11:55

Класна стая

I б клас

Т. Георгиева

 Понеделник

11:15

Класна стая

I в клас

М. Лазарова

Понеделник

11:15

Класна  стая

I г клас

Й. Нешева

Сряда

18.30

Класна  стая

II а клас

Т. Колева

Сряда

17:30

Класна стая

II б клас

П. Йорданова

Вторник

13:35

Класна  стая

II в клас

В. Танев

Сряда

12:45

Класна  стая

II г клас

М. Зафирова

Четвъртък

18:30

Класна  стая

III а клас

Д. Иванова

Вторник

12:45

Класна стая

III б клас

К. Петрова

Понеделник

12:30

Класна  стая

III в клас

В. Боянова

Сряда

18:30

Класна  стая

III г клас

М. Спасова

Петък

11:55

Класна стая

IV а клас

Е. Георгиева

Понеделник

12:45

Учебна стая

IV б клас

Кр. Йорданова

Понеделник

12:45

Учебна стая

IV в клас

Р. Вартабедян

Вторник

12:45

Учебна стая

IV г клас

Ст. Иванова

Вторник

12:45

Учебна стая

V а клас

Р. Шуманска

Сряда

12:45

Учебна стая

V б клас

Л. Младенова

Вторник

11:05

Учебна стая

V в клас

Б. Нинова

Петък

11:05

Учебна стая

V г клас

Н. Иванова

Сряда

11:55

Учебна стая

V д клас

Н. Савова

Понеделник

15:25

Учебна стая

VI а клас

Е. Христова

Сряда

11:55

Учебна стая

VI б клас

Г. Стоянов

Понеделник

18:30

Учебна стая

VI в клас

Н. Петров

Вторник

12:45

Учебна стая

VI г клас

М. Христова

Петък

14:25

Учебна стая

VI д клас

М. Жухова

Петък

11:55

Учебна стая

VII а клас

Б. Бакъшева

Петък

17:05

Учебна стая

VII б клас

Л. Колева

Четвъртък

18:30

Учебна стая

VII в клас

Ж. Манчева

Петък

16:15

Учебна стая

VII г клас

В. Георгиева

Петък

13:35

Учебна стая

VII д клас

Цв. Ставрева

Сряда

15:25

Учебна стая

 

КЛАС

 

УЧИТЕЛ

 

ДЕН ОТ

СЕДМИЦАТА

 

ЧАС

място

Iа клас

Т. Колева

Понеделник

12:00

учебна стая

Iб клас

П. Йорданова

Вторник

12:00

учебна стая

Iв клас

В. Танев

Петък

12:00

учебна стая

Iг клас

М. Зафирова

Петък

12:00

учебна стая

IIа клас

Д. Иванова

Петък

12:45

учебна стая

IIб клас

Ек. Петрова

Четвъртък

12:00

учебна стая

IIв клас

В. Боянова

Петък

12:45

учебна стая

IIг клас

М. Спасова

Понеделник

17:30

учебна стая

IIIа клас

Евг. Георгиева

Сряда

12:45

учебна стая

IIIб клас

Кр. Йорданова

Сряда

12:45

учебна стая

IIIв клас

Р. Вартабедян

Петък

12:00

учебна стая

IIIг клас

Ст. Иванова

Петък

12:00

учебна стая

IVа клас

Й. Нешева

Четвъртък

18:45

учебна стая

IVб клас

М. Донева

Понеделник

12:00

учебна стая

IVв клас

Т. Георгиева

Понеделник

17:45

учебна стая

IVг клас

М. Лазарова

Понеделник

17:45

учебна стая

IVд клас

Л. Дронева

Четвъртък

12:00

учебна стая

Vа клас

Ем. Христова

Четвъртък

11:55

учебна стая

Vб клас

Г. Стоянов

Понеделник

11: 55

учебна стая

Vв клас

Н. Петров

Сряда

13:35

учебна стая

Vг клас

М. Христова

Понеделник

15:05

учебна стая

Vд клас

М. Жухова

Вторник

11:55

учебна стая

VIа клас

Б. Бакъшева

Петък

12:45

учебна стая

VIб клас

Л. Колева

Четвъртък

13:30

учебна стая

VIв клас

Ж. Манчева

Понеделник

10:15

учебна стая

VIг клас

В. Георгиева

Сряда

08:20

учебна стая

VIд клас

Цв. Ставрева

Четвъртък

11:55

учебна стая

VIIа клас

Р. Шуманска

Четвъртък

08:25

учебна стая

VIIб клас

Н. Гроздева

Четвъртък

15:25

учебна стая

VIIв клас

Б. Нинова

Вторник

09:15

учебна стая

VIIг клас

М. Тодорова

Петък

18:30

Кабинет зам.-директор