Родителски срещи

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  

 

     На 29.11.2018 г. /четвъртък/ ще се проведе  среща на училищното настоятелство от 18:00 часа.

 На 03.12.2018 г. /понеделник/ ще се проведе родителска среща за I и II клас от 18:00 часа

На 04.12.2018 г. /вторник/ ще се проведе родителска среща III, IV и V клас от 18:00 часа.

 На 05.12.2018г. /сряда/ ще се проведе родителска среща за  VI и VII клас от 18:00 часа.

           

                                                                                                                                     ОТ РЪКОВОДСТВОТО