ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА І СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/20221 ГОДИНА

 

 

Учител

Предмет

Консултации с ученици

Допълнителни консултации с ученици

Ден от седмицата

Час

Място

Ден от седмицата

Час

Място

Даниела Иванова

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Понеделник

12:45

Класна стая

Четвъртък

12:00

Класна стая

Екатерина Петрова

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Сряда

12:45

Класна стая

Четвъртък

12:45

Класна стая

Валя Боянова

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Понеделник

12:45

Класна стая

Петък

12:45

Класна стая

Мариана Спасова

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Вторник

12:45

Класна стая

Петък

12:45

Класна стая

Евгения Георгиева

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Петък

12:00

Класна стая

Вторник

12:45

Класна стая

Красимира Йорданова

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Понеделник

12:45

Класна стая

Вторник

12:45

Класна стая

Румяна Вартабедян

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Петък

12:00

Класна стая

Четвъртък

12:45

Класна стая

Стефка Иванова

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Петък

12:00

Класна стая

Четвъртък

12:45

Класна стая

Йонка Нешева

БЕЛ/математика/родинознание

Понеделник

12:00

Класна стая

Вторник

12:00

Класна стая

Теменужка Георгиева

БЕЛ/математика/родинознание

Понеделник

12:00

Класна стая

Вторник

12:00

Класна стая

Мария Лазарова

БЕЛ/математика/родинознание

Понеделник

12:00

Класна стая

Вторник

12:00

Класна стая

Латинка Дронева

БЕЛ/математика/родинознание

Понеделник

11:55

Класна стая

Сряда

12:40

Класна стая

Венцислав Танев

БЕЛ/математика/ОС

Понеделник

12:45

Класна стая

Петък

12:45

Класна стая

Таня Колева

БЕЛ/математика/ОС

Понеделник

12:45

Класна стая

Петък

12:45

Класна стая

Петя Йорданова

БЕЛ/математика/ОС

Понеделник

17:25

Класна стая

Петък

17:25

Класна стая

Милена Зафирова

БЕЛ/математика/ОС

Понеделник

18:30

Класна стая

Петък

18:30

Класна стая

Иванка Ценкова

Изобразително изкуство

Сряда

12:45

Кабинет заместник-директори

Четвъртък

12:45

Кабинет заместник-директори

Милена Тодорова

Изобразително изкуство

Вторник

13:40

Кабинет заместник-директори

Четвъртък

13:40

Кабинет заместник-директори

Румяна Шуманска

Български език и литература

Сряда

12:45

Класна стая

Вторник

12:45

Класна стая

Лилия Колева

Български език и литература

Вторник

12:00

Класна стая

Сряда

12:00

Класна стая

Бойка Нинова

Български език и литература

Понеделник

12:45

Класна стая

Четвъртък

13:35

Класна стая

Николай Петров

Български език и литература

Вторник

11:55

Класна стая

Сряда

11:55

Класна стая

Лили Младенова

Български език и литература

Вторник

12:45

Класна стая

Сряда

12:45

Класна стая

Антония Халачева

Английски език

Понеделник

11:30

Класна стая

Петък

11:30

Класна стая

Невена Иванова

Английски език

Сряда

10:15

Класна стая

Четвъртък

15:25

Класна стая

Камелия Мицковска

Английски език

Вторник

12:40

Класна стая

Четвъртък

12:40

Класна стая

Цветина Милева

Английски език

Петък

12:00

Класна стая

Сряда

12:45

Класна стая

Благуна Бакъшева

Математика/ИТ

Вторник

12:00

Класна стая

Четвъртък

12:00

Класна стая

Женя Манчева

Математика

Петък

18:30

Класна стая

Понеделник

18:30

Класна стая

Мария Жухова

Математика/КМИТ

Понеделник

11:55

Класна стая

Вторник

13:35

Класна стая

Лилия Монова

Математика

Сряда

18:30

Класна стая

Понеделник

18:30

Класна стая

Маноела Михайлова

Математика/КМИТ

Сряда

12:45

Класна стая

Четвъртък

12:45

Класна стая

Емилия Христова

Човекът и природата/Химия и ООС/Физика и астрономия

Понеделник

12:45

Класна стая

Вторник

13:35

Класна стая

Ирена Дойчинова

Химия и опазване на околната среда

Вторник

11:55

Класна стая в топлата връзка

Четвъртък

11:55

Класна стая в топлата връзка

Наталия Гроздева

История и цивилизации

Вторник

13:30

Класна стая

Понеделник

12:00

Класна стая

Георги Стоянов

География и икономика

История и цивилизации

Сряда

12:45

Класна стая

Понеделник

12:45

Класна стая

Вероника Георгиева

Човекът и природата/Биология и ЗО

Понеделник

12:00

Класна стая

Понеделник

18:30

Класна стая

Николай Николов

Музика

Четвъртък

12:00

Класна стая

Понеделник

18:30

Класна стая

Виолин Неделчев

Изобразително изкуство

Вторник

18:30

Класна стая

Четвъртък

18:30

Класна стая

Милиодора Христова

Информационни технологии/Технологии и предприемачество

Вторник

12:45

Компютърен кабинет

Сряда

12:45

Компютърен кабинет

Десислава Тодорова

Физическо възпитание и спорт

Понеделник

12:45

Училищен двор

Сряда

12:45

Училищен двор

Ивелина Тасева

Физическо възпитание и спорт

Понеделник

12:45

Училищен двор

Вторник

13:30

Училищен двор

Цветелина Ставрева

Физическо възпитание и спорт

Сряда

12:45

Училищен двор

Четвъртък

12:45

Училищен двор

Петър Матев

Физическо възпитание и спорт

Сряда

11:55

Училищен двор

Петък

11:55

Училищен двор