График за консултации на учителите от ЦОУД с ученици и родители през І срок на учебната 2021/2022 година

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИТЕ В ГРУПА ЦОУД

С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

Клас

Учител

Ден от седмицата

Час

Място на консултацията

І А, Г

Р. Николаева

Петък

18:10

Класна стая

І Б, Г

Ив. Димова

Петък

18:10

Класна стая

І В,Г

Й. Славчова

Петък

18:10

Класна стая

ІІ А, Г

Надежда Иванова

Понеделник

13:30

Класна стая

ІІ Б, Г

Наташа Иванова

Сряда

13:30

Класна стая

ІІ В

Й. Маркова

Сряда

13:30

Класна стая

ІІІБ,В

Д. Бадарова

Петък

12:15

Класна стая

ІІІА,В

П. Павлова

Понеделник

07:40

Класна стая

ІVА,Б,В,Г

Ел. Максимова

Понеделник

11:00

Блок 11