График на учебните часове по спортни дейности за I срок на учебната 2021/2022 година

 

ГРАФИК

НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

за първи срок на учебната 2021/2022 година

 

Клас/ паралелка

Спортни дейности

Учител

Време на провеждане

Място на провеждане

Лека атлетика

Д. Тодорова

Сряда – 11:15-11:50

Спортна площадка

Лека атлетика

Д. Тодорова

Сряда – 10:30-11:05

Спортна площадка

Лека атлетика

Ив. Тасевa

Сряда – 11:15-11:50

Спортна площадка

Лека атлетика

Ив. Тасевa

Сряда – 10:30-11:05

Спортна площадка

IIа

Лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Д. Тодорова

Вторник – 14:20-15:55

Спортна площадка

IIб

Лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Д. Тодорова

Вторник – 13:35-14:10

Спортна площадка

IIв

Лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Ив. Тасевa

Четвъртък – 14:20-14:55

Спортна площадка

IIг

Лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Ив. Тасевa

Четвъртък – 13:35-14:10

Спортна площадка

IIIа

Лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Ив. Тасевa

Вторник – 11:55-12:35

Спортна площадка

IIIб

Лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Ив. Тасевa

Четвъртък – 09:15-09:55

Спортна площадка

IIIв

Лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Д. Тодорова

Четвъртък – 11:05-11:45

Спортна площадка

IIIг

Лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Д. Тодорова

Четвъртък – 11:55-12:35

Спортна площадка

IVа

Лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Ив. Тасевa

Четвъртък – 11:55-12:35

спортна площадка

IVб

Лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Ив. Тасевa

Четвъртък – 11:05-11:45

Спортна площадка

IVв

Лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Д. Тодорова

Сряда – 07:40-08:20

Спортна площадка

IVг

Лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Д. Тодорова

Сряда – 08:25-09:05

Спортна площадка

Футбол/баскетбол

П. Матев

Четвъртък – 12:45-13:25

Спортна площадка

Футбол/баскетбол

Д. Тодорова

Вторник – 12:45-13:25

Спортна площадка

Футбол/баскетбол

П. Матев

Четвъртък – 11:05-11:45

Спортна площадка

Футбол/баскетбол

П. Матев

Вторник – 08:25-09:05

Спортна площадка

Футбол/баскетбол

Ив. Тасевa

Вторник – 12:45-13:25

Спортна площадка

VIа

Футбол/баскетбол

Цв. Ставрева

Сряда – 16:15-16:55

Спортна площадка

VIб

Футбол/баскетбол

Цв. Ставрева

Сряда – 17:50-18:30

Спортна площадка

VIв

Футбол/баскетбол

П. Матев

Четвъртък – 13:35-14:15

Спортна площадка

VIг

Футбол/баскетбол

П. Матев

Сряда – 16:15-16:55

Спортна площадка

VIд

Футбол/баскетбол

П. Матев

Понеделник – 17:05-17:45

Спортна площадка

VIIа

Футбол/волейбол

Цв. Ставрева

Понеделник – 14:25-15:05

Спортна площадка

VIIб

Футбол/волейбол

Цв. Ставрева

Понеделник – 16:15-16:55

Спортна площадка

VIIв

Футбол/волейбол

Цв. Ставрева

Понеделник – 17:50-18:30

Спортна площадка

VIIг

Футбол/волейбол

Цв. Ставрева

Понеделник – 17:05-17:45

Спортна площадка

VIIд

Футбол/волейбол

Цв. Ставрева

Понеделник – 13:35-14:15

Спортна площадка