График на учебните часове по спортни дейности за II срок на учебната 2021/2022 година

 

ГРАФИК

НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

за втори срок на учебната 2021/2022 година

 

Клас/ паралелка

Спортни дейности

Учител

Време на провеждане

Място на провеждане

лека атлетика

Д. Тодорова

сряда –           11:15-11:50

спортна площадка

лека атлетика

Д. Тодорова

сряда –           10:30-11:05

спортна площадка

лека атлетика

Ив. Тасевa

сряда –           12:00-12:35

спортна площадка

лека атлетика

Ив. Тасевa

сряда –           11:15-11:50

спортна площадка

IIа

лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Д. Тодорова

сряда –           12:00-12:35

спортна площадка

IIб

лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Д. Тодорова

четвъртък –    12:00-12:35

спортна площадка

IIв

лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Ив. Тасевa

вторник –       09:30-10:05

спортна площадка

IIг

лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Ив. Тасевa

вторник –      12:00-12:35

спортна площадка

IIIа

лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Ив. Тасевa

понеделник – 15:25-16:05

спортна площадка

IIIб

лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Ив. Тасевa

петък –           13:35-14:15

спортна площадка

IIIв

лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Д. Тодорова

понеделник – 13:35-14:15

спортна площадка

IIIг

лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Д. Тодорова

понеделник – 15:25-16:05

спортна площадка

IVа

лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Ив. Тасевa

понеделник– 17:05-17:45

спортна площадка

IVб

лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Ив. Тасевa

понеделник – 16:15-16:55

спортна площадка

IVв

лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Д. Тодорова

сряда –            15:25-16:05

спортна площадка

IVг

лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Д. Тодорова

сряда –           14:25-15:05

спортна площадка

футбол/баскетбол

П. Матев

понеделник – 16:15-16:55

спортна площадка

футбол/баскетбол

Д. Тодорова

понеделник – 12:45-13:25

спортна площадка

футбол/баскетбол

П. Матев

понеделник – 17:50-18:30

спортна площадка

футбол/баскетбол

П. Матев

понеделник – 17:05-17:45

спортна площадка

футбол/баскетбол

Ив. Тасевa

понеделник – 17:50-18:30

спортна площадка

VIа

футбол/баскетбол

Цв. Ставрева

понеделник – 11:05-11:45

спортна площадка

VIб

футбол/баскетбол

Цв. Ставрева

понеделник – 07:40-08:20

спортна площадка

VIв

футбол/баскетбол

П. Матев

понеделник – 12:45-13:25

спортна площадка

VIг

футбол/баскетбол

П. Матев

сряда –            12:45-13:25

спортна площадка

VIд

футбол/баскетбол

П. Матев

четвъртък –    10:15-10:55

спортна площадка

VIIа

футбол/волейбол

Цв. Ставрева

понеделник  –09:15-09:55

спортна площадка

VIIб

футбол/волейбол

Цв. Ставрева

вторник       – 10:15-10:55

спортна площадка

VIIв

футбол/волейбол

Цв. Ставрева

понеделник – 08:25-09:05

спортна площадка

VIIг

футбол/волейбол

Цв. Ставрева

четвъртък   – 11:55-12:35

спортна площадка

VIIд

футбол/волейбол

Цв. Ставрева

понеделник  –11:55-12:35

спортна площадка