ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА І СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА І СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

 

 

 

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

Vа клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

17.01.2022 г.

Български език и литература

27.09.2021 г.

18.10.2021 г.

22.11.2021 г.

10.01.2022 г.

 

Английски език

27.09.2021 г.

28.10.2021 г.

21.11.2021 г.

16.12.2021 г.

20.01.2022 г.

Математика

21.12.2021 г.

Математика

23.09.2021 г.

25.10.2021 г.

29.11.2021 г.

25.01.2022 г.

 

История и цивилизации

21.09.2021 г.

География и икономика

26.11.2021 г.

Човекът и природата

20.12.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

Vб клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

10.01.2022 г.

 

Български език и литература

27.09.2021 г.

18.10.2021 г.

29.11.2021 г.

07.12.2021 г.

 

Английски език

27.09.2021 г.

28.10.2021 г.

21.11.2021 г.

16.12.2021 г.

20.01.2022 г.

Математика

21.12.2021 г.

 

Математика

23.09.2021 г.

25.10.2021 г.

29.11.2021 г.

25.01.2022 г.

 

История и цивилизации

21.09.2021 г.

География и икономика

26.11.2021 г.

Човекът и природата

20.12.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

Vв клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

17.01.2022 г.

 

Български език и литература

27.09.2021 г.

18.10.2021 г.

22.11.2021 г.

10.01.2022 г.

 

Английски език

30.09.2021 г.

28.10.2021 г.

24.11.2021 г.

16.12.2021 г.

19.01.2022 г.

Математика

 

21.12.2021 г.

 

23.09.2021 г.

25.10.2021 г.

29.11.2021 г.

25.01.2022 г.

 

История и цивилизации

21.09.2021 г.

География и икономика

26.11.2021 г.

Човекът и природата

20.12.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

Vг клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

10.01.2022 г.

 

Български език и литература

27.09.2021 г.

18.10.2021 г.

29.11.2021 г.

07.12.2021 г.

 

Английски език

30.09.2021 г.

28.10.2021 г.

24.11.2021 г.

16.12.2021 г.

19.01.2022 г.

Математика

21.12.2021 г.

Математика

23.09.2021 г.

25.10.2021 г.

29.11.2021 г.

25.01.2022 г.

 

История и цивилизации

21.09.2021 г.

География и икономика

26.11.2021 г.

Човекът и природата

20.12.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

Vд клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

10.01.2022 г.

 

 

Български език и литература

27.09.2021 г.

18.10.2021 г.

29.11.2021 г.

07.12.2021 г.

 

Английски език

30.09.2021 г.

28.10.2021 г.

24.11.2021 г.

16.12.2021 г.

19.01.2022 г.

Математика

21.12.2021 г.

 

Математика

23.09.2021 г.

25.10.2021 г

29.11.2021 г.

25.01.2022 г.

 

История и цивилизации

21.09.2021 г.

География и икономика

26.11.2021 г.

Човекът и природата

20.12.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІа клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

17.01.2022 г.

 

Български език и литература

18.10.2021 г.

22.11.2021 г.

10.01.2022 г.

 

Английски език

28.09.2021 г.

14.10.2021 г.

05.11.2021 г.

29.11.2021 г.

06.12.2021 г.

Математика

12.01.2022 г.

 

Математика

25.10.2021 г.

18.11.2021 г.

 

История и цивилизации

24.09.2021 г.

География и икономика

03.11.2021 г.

24.01.2022 г.

Човекът и природата

21.12.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІб клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

17.01.2022 г.

 

Български език и литература

18.10.2021 г.

22.11.2021 г.

10.01.2022 г.

 

Английски език

28.09.2021 г.

14.10.2021 г.

05.11.2021 г.

29.11.2021 г.

06.12.2021 г.

Математика

12.01.2022 г.

 

Математика

25.10.2021 г.

18.11.2021 г.

 

История и цивилизации

14.12.2021 г.

География и икономика

03.11.2021 г.

24.01.2022 г.

Човекът и природата

16.12.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІв клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

17.01.2022 г.

 

Български език и литература

28.09.2021 г.

19.10.2021 г.

23.11.2021 г.

14.12.2021 г.

 

Английски език

29.09.2021 г.

14.10.2021 г.

04.11.2021 г.

29.11.2021 г.

06.12.2021 г.

Математика

 

12.01.2022 г.

 

Математика

27.09.2021 г.

25.10.2021 г.

18.11.2021 г.

 

История и цивилизации

24.09.2021 г.

География и икономика

03.11.2021 г.

24.01.2022 г.

Човекът и природата

16.12.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІг клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

17.01.2022 г.

 

Български език и литература

19.10.2021 г.

23.11.2021 г.

 

Английски език

29.09.2021 г.

14.10.2021 г.

04.11.2021 г.

29.11.2021 г.

06.12.2021 г.

Математика

12.01.2022 г.

 

Математика

27.09.2021 г.

25.10.2021 г.

18.11.2021 г.

 

История и цивилизации

24.09.2021 г.

География и икономика

03.11.2021 г.

24.01.2022 г.

Човекът и природата

16.12.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІд клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

17.01.2022 г.

Български език и литература

19.10.2021 г.

23.11.2021 г.

 

Английски език

29.09.2021 г.

14.10.2021 г.

04.11.2021 г.

29.11.2021 г.

06.12.2021 г.

Математика

12.01.2022 г.

 

Математика

27.09.2021 г.

25.10.2021 г.

18.11.2021 г.

 

История и цивилизации

24.09.2021 г.

География и икономика

03.11.2021 г.

24.01.2022 г.

Човекът и природата

16.12.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІІа клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

15.12.2021 г.

Български език и литература

27.10.2021 г.

01.12.2021 г.

19.01.2022 г.

 

Английски език

28.09.2021 г.

29.10.2021 г.

21.12.2021 г.

25.01.2022 г.

Математика

20.12.2021 г.

Математика

23.09.2021 г.

14.10.2021 г.

16.11.2021 г.

27.01.2022 г.

 

История и цивилизации

27.09.2021 г.

География и икономика

13.01.2022 г.

Биология и здравно образование

02.11.2021 г.

Физика и астрономия

25.11.2021 г.

Химия и опазване на околната среда

24.11.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІІб клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

15.12.2021 г.

Български език и литература

27.10.2021 г.

01.12.2021 г.

19.01.2022 г.

 

Английски език

28.09.2021 г.

29.10.2021 г.

21.12.2021 г.

25.01.2022 г.

Математика

20.12.2021 г.

Математика

23.09.2021 г.

14.10.2021 г.

16.11.2021 г.

27.01.2022 г.

 

История и цивилизации

27.09.2021 г.

География и икономика

13.01.2022 г.

Биология и здравно образование

02.11.2021 г.

Физика и астрономия

25.11.2021 г.

Химия и опазване на околната среда

22.11.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІІв клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

15.12.2021 г.

Български език и литература

27.10.2021 г.

01.12.2021 г.

19.01.2022 г.

 

Английски език

28.09.2021 г.

29.10.2021 г.

21.12.2021 г.

25.01.2022 г.

Математика

20.12.2021 г.

Математика

23.09.2021 г.

14.10.2021 г.

16.11.2021 г.

27.01.2022 г.

 

История и цивилизации

27.09.2021 г.

География и икономика

13.01.2022 г.

Биология и здравно образование

02.11.2021 г.

Физика и астрономия

25.11.2021 г.

Химия и опазване на околната среда

24.11.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІІг клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

13.01.2022 г.

 

Български език и литература

30.09.2021 г.

21.10.2021 г.

18.11.2021 г.

16.12.2021 г.

 

Английски език

28.09.2021 г.

29.10.2021 г.

21.12.2021 г.

25.01.2022 г.

Математика

 

20.12.2021 г.

Математика

23.09.2021 г.

14.10.2021 г.

16.11.2021 г.

27.01.2022 г.

 

История и цивилизации

27.09.2021 г.

География и икономика

13.01.2022 г.

Биология и здравно образование

02.11.2021 г.

Физика и астрономия

25.11.2021 г.

Химия и опазване на околната среда

22.11.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІІд клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

13.01.2022 г.

 

Български език и литература

30.09.2021 г.

21.10.2021 г.

18.11.2021 г.

16.12.2021 г.

 

Английски език

28.09.2021 г.

12.10.2021 г.

26.10.2021 г.

09.11.2021 г.

23.11.2021 г.

08.12.2021 г.

Математика

22.12.2021 г.

 

Математика

23.09.2021 г.

14.10.2021 г.

16.11.2021 г.

27.01.2022 г.

 

История и цивилизации

27.09.2021 г.

География и икономика

13.01.2022 г.

Биология и здравно образование

02.11.2021 г.

Физика и астрономия

25.11.2021 г.

Химия и опазване на околната среда

24.11.2021 г.