График на дейностите за прием на ученици в първи клас

 

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ГР. СОФИЯ,

РАЙОН „ПОДУЯНЕ”, УЛ. „ТОДОРИНИ КУКЛИ” № 9

тел.: 02 / 846-51-67; e-mail: ou143@abv.bg

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

ДЕЙНОСТ

СРОК

КЪДЕ И КАК

1. ПОДАВАНЕ НА заявления от родителите за прием в първи клас.

Заявление за записване - по образец на 143. ОУ (изтегля се от сайта на училището –www.143ou.com/bg)

от 16.04.2018 г.

до 16.05.2018 г. вкл.

В кабинета на

заместник-директора

всеки работен ден от

8.30 ч. до 17.30 ч.

2. Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране. 

04.06.2018 г. в

17.00 ч.

На табло в централното фоайе на училището и на интернет –страницата на училището

3. Записване на учениците, приети на първо класиране.

от 05.06.2018 г.

до 07.06.2018 г. вкл.

до 17.00 ч.

•Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група

•Здравна карта и лична здравно-профилактична карта

•Заявление за изучаване на учебни предмети във факултативните учебни часове ( изтегля се от сайта на училището - www.143ou.com/bg)

 

4. Обявяване на свободните места за второ класиране. 

07.06.2018 г. в

18.00 ч.

•На табло в централното фоайе на училището и на интернет – страницата на училището

5. Подаване на заявления за участие във второ класиране.

от 08.06.2018 г.

до 11.06.2018 г. вкл.

до 12.00 ч.

В кабинета на

заместник-директора

6. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.

11.06.2018 г. в

18.00 ч.

На табло в централното фоайе на училището и на интернет –страницата на училището

7. Записване на учениците, приети на второ класиране.

от 12.06.2018 г.

до 13.06.2018 г. вкл.

до 17.00 ч.

•Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група

•Здравна карта и лична здравно-профилактична карта

•Заявление за изучаване на учебни предмети във факултативните учебни часове ( изтегля се от сайта на училището - www.143ou.com/bg)

8. Обявяване на свободните места за трето класиране.

 

13.06.2018 г. в

в 18.00 ч.

На табло в централното фоайе на училището и на интернет –страницата на училището

9. Попълване на свободните места след трето класиране.

от 14.06.2018 г.

 

В кабинета на

заместник-директора

 

10. Информация за свободните места

от 20.06.2018 г.

до 14.09.2018г. вкл.

Публикува се на интернет-страницата на училището и РУО -София-град

11. Родителски срещи

19.06.2018 г.

12.09.2018 г.

от 18.00 ч.

По паралелки в 143. ОУ „Георги Бенковски“