Родителски срещи

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  

На 27.11.2017 г. /понеделник/ ще се проведе среща на УН от 18.00 часа.

     На 04.12.2017 г. / понеделник/ ще се проведе родителска среща за I и II  клас от 18:30 часа.

 На 05.12.2017 г. /вторник/ ще се проведе родителска среща за   III, IV и V клас от 18:30 часа.

 На 07.12.2017 г. /четвъртък/ ще се проведе родителска среща за  VI и VII клас от 18:30 часа.

           

                                                                                                                                     ОТ РЪКОВОДСТВОТО