Родителска среща

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,    

На 19.06.2018 г. ще се проведе родителска среща за  първи клас  от 18:00 часа.