Важно съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

             Учебната година за учениците от I до III клас приключва на 31.05.2021 г. /понеделник/.

               В периода от 01.06.2021 г. до 23.06.2021 г. /от 9.00 ч. до 17.00 ч./ в 143. ОУ „Г. Бенковски“  се предлагат организират занимания, които включват:

-          -  допълнителни часове за компенсиране на пропуските в усвояването на учебното съдържание;

-          -  занимания по интереси;

-          -  проектни и творчески дейности;

-          -  спортни дейности и др.

            

            Участието на учениците в тези дейности е по желание.

            Ученическият стол и бюфетът ще работят.

            Класните ръководители ще предоставят на желаещите  заявление за участие в организираните занимания.

                                                                                                               ОТ РЪКОВОДСТВОТО