Учебен график

 

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ПОДУЯНЕ”, УЛ. „ТОДОРИНИ КУКЛИ” № 9

тел. 02 846-51-67; e-mail: ou143@abv.bg

 

 

 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

 

 

ПЪРВИ СРОК

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЪРВА СМЯНА

-  IV, V КЛАС

 

ВТОРА СМЯНА

- III, VI, VII КЛАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

07:40

 -

08:20

 

 

0

12:45

 -

13:25

 

 

 

 

 

 

5мин

 

 

 

 

 

10мин

 

2

08:25

 -

09:05

 

 

1

13:35

 -

14:15

 

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

10мин

 

3

09:15

 -

09:55

 

 

2

14:25

 -

15:05

 

 

 

 

 

 

20мин

 

 

 

 

 

20мин

 

4

10:15

 -

10:55

 

 

3

15:25

 -

16:05

 

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

10мин

 

5

11:05

 -

11:45

 

 

4

16:15

 -

16:55

 

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

10мин

 

6

11:55

 -

12:35

 

 

5

17:05

 -

17:45

 

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

5мин

 

7

12:45

 -

13:25

 

 

6

17:50

 -

18:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I , II КЛАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

08:00

 -

08:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

 

 

2

08:45

 -

09:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

 

 

3

09:30

 -

10:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25мин

 

 

 

 

 

 

 

4

10:30

 -

11:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

 

 

5

11:15

 -

11:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

 

 

6

12:00

 -

12:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦОУД

 

 

 

 

 

ЦОУД

 

 

 

 

 

III клас

 -

07:30

13:30

 

 

I клас

 -

12:00

18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

II клас

 -

12:00

18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

IV клас

 -

12:00

18:00