Родителска среща

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

 

На 23.10.2019 г. /сряда/ ще се проведе родителска среща за I клас  по паралелки от 18:00 часа.

           

                                                                                       ОТ РЪКОВОДСТВОТО