ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

С решение на Временния оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност  в отговор на разпространението на Covid-19  учениците от VI и VII клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда (дистанционно обучение) от 13.11.2020 г.(петък) до 27.11.2020 г. (петък), включително. Обучението на учениците ще се осъществява с платформата за дистанционно обучение Microsoft Teams.

Седмичното разписание на учебните часове се запазва.

         Дневното разписание за провеждане на часовете е както следва:

        0 ч.     12:45 - 13:15      

        1 ч.     13:35 - 14:05      

        2 ч.     14:25 - 14:55      

        3 ч.     15:25 - 15:55      

        4 ч.     16:15 - 16:45      

        5 ч.     17:05 - 17:35      

        6 ч.      17:50 - 18:20      

                                                                          ОТ  РЪКОВОДСТВОТО