Съобщение

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

От 16.01.2017 г. /ПОНЕДЕЛНИК/ УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА ПО УТВЪРДЕНИТЕ ДНЕВЕН РЕЖИМ И УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК.

 

 

     ОТ РЪКОВОДСТВОТО